• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Public information
   Display #  
41 Aprovació Incial de Pressupost general exercici 2021 6850
42 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 12 de novembre de 2020 d’aprovació de les Bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’ Habitatge per part del Consell Insular de Formentera 2020 6949
43 Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de declaració de l'estat d'alarma provocada per la COVID-19 6812
44 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera” 6795
45 Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions. 7126
46 BOIB Aprovació torns de feina de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (servei de taxi ) amb reducció a un 20% des del moment de la seva aprovació i durant el període de la covid-19 7041
47 Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 7186
48 Edicte de presidència: Ampliació terminis elecció del Jutje de Pau Titular 7488
49 Mesures específiques d'actuació per raó de salut pública per assegurar el control del compliment de les obligacions d'aïllament o quarantena per a la contenció dels brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19 7759
50 Resolució de la directora general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular per la qual es comunica la suspensió del tràmit un, relatiu a la sol·licitud de reserva de torn prevista a l’Ordre del conseller de Model Econòmic... 9279

Page 5 of 16

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1