• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Public information
   Display #  
71 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera” 12228
72 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 11674
73 Anunci exposició compte general 2018 12039
74 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears 12410
75 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 12393
76 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 13554
77 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 13704
78 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 14556
79 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 14456
80 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 14698

Page 8 of 16

8

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1