• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Public information
   Display #  
91 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 16766
92 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 17171
93 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 16136
94 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 16030
95 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 16579
96 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 17278
97 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 19315
98 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 17748
99 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 18055
100 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 18478

Page 10 of 16

10

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1