• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient

Consell i Govern impulsen l’autorització ambiental integrada de la subestació des Ca Marí per reduir-ne l’impacte

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que ahir el ple de la Comissió Balear de Medi Ambient va a aprovar l’autorització ambiental integrada de la planta des Ca Marí. Aquesta autorització impulsada des del Consell de Formentera estableix, segon ha recordat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, “les mesures correctores per a la central tèrmica des Ca Marí, que permetrà que la central compleixi amb els paràmetres tècnics i ambientals, mentre es procedeix a la instal·lació del tercer cable”.

Entre les actuacions previstes es proposen mesures correctores, tant per a vibracions, soroll, emissions de gas i tractament de residus.

A més, la planta ha de disposar de quatre estacions de mesura fixes, que han d’estar ubicades al voltant del polígon, que mesurin els valors sonors, amb uns paràmetres límit i en les franges diürna, vespertina i nocturna.

Aquestes mesures correctores han d’aplicar-se quan la planta incorpori de cara a la temporada turística els grups electrògens necessaris per proveir d’electricitat la subestació. També, amb l’aprovació d’aquesta autorització ambiental integral, se regularitza la situació administrativa de la planta.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha destacat la feina feta “de forma conjunta des del Consell, la Comissió Balear de Medi Ambient i la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic als darrers mesos” i ha desitjat que “amb aquestes mesures les molèsties que pateixen els veïns es minimitzin d’una vegada”.


4 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Finalitza la campanya terrestre de control de la processionària amb la retirada de 4.641 bosses

campanya-processiona--ria-20201El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que la campanya de control de la plaga de la processionària del pi a l’illa ha finalitzat amb la retirada de 4.641 bosses. Aquesta campanya s’ha dut a terme el mes de febrer conjuntament amb el departament de Sanitat Forestal del Govern balear i l’Ibanat. Els treballadors forestals que han fet el tractament terrestre han recorregut un total de 132,5 quilòmetres en disset dies per diferents zones de l’illa, com Ca Marí, es Carnatge, Punta Prima, es Cap, cala en Baster, ses Bardetes, camí vell de la Mola, Sant Ferran i la zona de Migjorn. Les bosses retirades s’han cremat a la planta de tractament i el pressupost de la campanya ha estat de 4.436 euros.

3 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell adquireix una font d’aigua per als esdeveniments públics al carrer

gabrielet1El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que ha adquirit una font d’aigua perquè es pugui instal·lar en els esdeveniments públics que se celebren al carrer. La font ja es va estrenar el passat diumenge per la rua de Carnaval i també es farà servir per a la cursa de la Dona, del 8 de març. Mentre no s’utilitzi en esdeveniments com aquests, la font quedarà instal·lada al poliesportiu Antoni Blanc per a l’ús dels esportistes i ajudar així a l’eliminació de plàstics d’un sol ús. L’adquisició d’aquesta font ha tingut un cost de 5.186,06 euros. Aquesta iniciativa forma part del projecte ‘Consell de Formentera lliure de plàstics’, que es va aprovar l’any passat i que té prevista la instal·lació d’una trentena de fonts d’aigua en les dependències insulars. Aquest servei es troba en fase de licitació. Un altre dels punts d’aquest projecte és la valoració de la instal·lació de fonts al carrer en zones d’afluència de gent.

27 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Retirades prop de 1.500 bosses durant la primera setmana de la campanya terrestre contra la processionària del pi

foto-2-campanya-processiona--rEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que la setmana passada va començar una nova campanya de control de la plaga de la processionària del pi a l’illa. Aquesta campanya es porta a terme conjuntament amb el departament de Sanitat Forestal del Govern balear i l’Ibanat. La intervenció s’està realitzant amb una empresa de treballs forestals professionals, que fa un tractament terrestre que es basa en la retirada manual i mecànica de bosses de processionària i posterior crema controlada a la planta de tractament. En la primera setmana ja s’han retirat prop de 1.500 bosses, en una campanya que es perllongarà fins al pròxim dijous. El pressupost de la campanya és de 4.436 euros.

De moment, les actuacions s’han fet as Ca Marí, es Carnatge, Punta Prima, es Cap, cala en Baster i la zona de Migjorn. Aquestes batudes es fan gràcies també a la col·laboració dels ciutadans, que disposen de tres vies per comunicar els llocs on hi ha bosses de processionària: a l’APP Línia Verda, on hi ha una secció per poder notificar la localització exacta; telefonant a l’àrea de Medi Ambient 971321210 o enviant un correu electrònic a mediambient@conselldeformentera.cat.

Col·laboració ciutadana i dels caçadors
El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha agraït la col·laboració ciutadana “a l’hora de detectar i informar sobre els llocs on hi ha bosses perquè puguin ser retirades”, però també ha recordat “la greu incidència d’aquesta plaga a Formentera, on s’ha propagat de manera exponencial els darrers anys”. En aquest sentit, es demana als propietaris dels terrenys la implicació per ajudar a reduir aquest problema que afecta els nostres arbres, com indica l’obligació que els propietaris tenen de mantenir en condicions fitosanitàries els boscos de la seva propietat, d’acord amb el previst a l’article 19 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

Sanz també ha destacat la batuda feta el passat mes de gener per l’associació de caçadors de l’illa, que varen emprar un cap de setmana i més de mil cartutxos per eliminar les bosses de processionària.

Aquesta campanya d’eliminació de bosses es fa en coordinació amb la conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears i s’inclou dins el pla de control de la processionària que va començar el passat mes d’octubre amb la fumigació aèria de zones afectades mitjançant helicòpter amb el producte fitosanitari Bacillus thuringiensis per lluitar contra aquesta plaga.

13 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera genera un 5% menys de residus en 2019 arran de l’increment de la recollida de matèria orgànica i la millora en la separació

photo-2020-02-06-10-35-22-1-El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que Formentera va generar l’any passat un 5% menys de residus en comparació amb 2018. En total, el 2019 a l’illa es varen recollir un total de 9.519,34 tones (t) davant de les 10.032,18 t que es varen enviar l’any passat a l’abocador de Ca na Putxa, d’Eivissa.

Aquestes xifres han disminuït principalment per mor de dos factors, segon explica el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz: “En primer lloc, cada vegada hi ha més conscienciació a Formentera i es fa una millor separació del vidre, paper i cartó; i per altra banda, és gràcies l’augment de recollida de l’orgànica que s’ha incrementat un 29,98% en un any”. La recollida de l’anomenada ‘cinquena fracció’ ha passat en un any de les 541,77 t recollides el 2018 a les 704,11 de l’any 2019. “Aquestes dades són gràcies a la feina que s’està fent en la campanya de recollida porta a porta que es fa principalment en el nucli urbà des Pujols entre els comerços que estan adherits i entre els grans generadors de residus de l’illa", ha subratllat el conseller. Aquest servei, segon ha destacat el conseller, ha disposat de l’assessorament d’informadors ambientals i de zelador de l’àrea de Medi Ambient, que han fet el seguiment de la campanya.

Resta de residus

Respecte a la resta de dades, l’any passat es varen recollir 6.902,98 t de residus sòlids urbans (RSU) enfront de les 7.509,84 t de 2018 (un 8,08% menys); de paper i cartó es varen recollir 958,58 t enfront de les 955,35 t de 2018 (un 0,34% més); d’envasos es varen recollir 680,42 t enfront de les 569,79 t de 2018 (un 19,42% més); i de vidre, 977,36 t enfront de les 997,20 t de 2018 (un 1,99% menys).

Amb les xifres de recollida orgànica selectiva, sumades a les de recollida de residus reciclats (vidre, envasos, paper i cartó) d’aquest any, el Consell de Formentera s’apropa més a l’objectiu marcat per la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats, que determina que el pes del residu reciclable ha de ser el 50 % del total. Ara mateix, el percentatge és del 32,48%, quatre punts més que al mateix mes que l’any passat.

L’agost ha estat el mes amb més quantitat de residus recollits, amb 1.637 tones, seguit de juliol, amb 1.528 tones i juny amb 1.271, 76 tones. El mes amb menys residus recollits és desembre, amb 356, 71 tones i després gener, amb 363,82.

Referent al servei, el conseller Sanz ha destacat que “s’ha realitzat un control de l’increment dels serveis de recollida, així com s’ha reforçat els serveis que ho demandaven per evitar problemes de saturació de contenidors i residus sense recollir. També s’han augmentat i redistribuït les freqüències d’aigualleixos i recollida manual en nuclis urbans com la Mola o es Pujols per donar servei a la demanda real”.

271 palets reciclats en quatre mesos

La conselleria de Medi Ambient va posar en marxa l’any passat un servei de reutilització de palets a la Deixalleria. Des del passat 18 de setembre, quan va començar el servei, s’han retirat un total de 271 palets, fet que ha suposat a més un estalvi de 1.151,75 euros, ja que en l’actualitat, aquests palets s’enviaven a la planta de transferència per ser triturats i posteriorment es traslladen a Eivissa, el que suposava un sobrecost econòmic per al Consell de Formentera.

Tots aquells que estiguin interessats a recollir palets poden acudir a la Deixalleria on s’ha habilitat un punt de lliurament i recollida. Les persones que els retirin han de complir amb una sèrie de requisits, com la prohibició de vendre els palets un cop adquirits, fer un bon ús d’ells i respectar tot el que afecti la normativa de Medi Ambient. A més, es prohibeix específicament la crema dels palets tractats amb pintures o vernissos.


6 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 11 de 47

11

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix