• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda

Formentera valora positivament la Proposició de llei de successió paccionada o contractual de les Illes Balears

El Consell de Formentera ha mostrat la seua satisfacció perquè els grups polítics amb representació parlamentària han registrat a la cambra autonòmica una Proposició de llei de successió paccionada o contractual de les Illes Balears, elaborada pel Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears.

El conseller d'Economia, Hisenda i Serveis Generals, Bartomeu Escandell, ha agraït la feina feta pels representants de Formentera en aquest Consell que ha permès "adaptar a la realitat actual els pactes successoris en vida, que des de Formentera sempre hem defensat, i que és una figura molt utilitzada a la nostra illa", segons ha explicat Escandell. "Amb aquesta modificació dotam de més seguretat jurídica l'ús d'aquest tipus de transmissions", ha afegit el conseller, que espera que l'aprovació final es faci de manera ràpida.

En la llei, la regulació dels pactes ha quedat diferenciada en dos títols: un per a Formentera i Eivissa, i altre per a Mallorca i Menorca. Així, respon a la idiosincràsia de cada una d'aquestes illes respecte del Dret Civil propi. Des del Consell de Formentera també es demana que la llei s'inclogui en el Llibre III Sobre disposicions aplicables a les Illes d'Eivissa i Formentera, de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, i que aquest segueixi sent autònom.

El Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears és un òrgan de consulta i assessorament del Parlament i del Govern de les Illes Balears en matèria de dret civil a les illes. Aquesta proposta compta també amb l'informe favorable del Consell Assessor del Dret Civil propi d'Eivissa i Formentera.

Cal destacar que els pactes successoris no estan reconeguts a totes les legislacions civils espanyoles, només a les de Balears, Galícia, País Basc, Catalunya, Navarra i l'Aragó.


7 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera demana 3,9 milions dels Fons Europeus per millorar els nuclis de Sant Francesc, la Mola i la Savina

foto 2022 aetibLa vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, i el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, s'han reunit avui de matí amb el director gerent de l'Agència Estratègica Turística de les Illes Balears (AETIB), Xisco Mateu.

En aquesta trobada han començat a treballar en la proposta que el Consell de Formentera ha presentat a la convocatòria ordinària del Pla de Sostenibilitat en Destinacions Turístiques del 2022, que puja a 3,9 milions d'euros i en la qual ha presentat tres projectes:

- Millora i rehabilitació del carrer de Gregal, a la Savina, que permeti obrir una nova façana del poble cap a ses Salines.
- Conversió en zona de vianants del carrer de Santa Maria i el carrer des Vedrà i d’una part del carrer d’Antoni Blanch de Sant Francesc, amb l’objectiu d’ampliar la zona per a vianants del nucli urbà.
- Millora de l'entorn històric del Pilar de la Mola amb l’objectiu de connectar la Casa del Poble amb la plaça de l’Església i fer una àmplia zona de passeig en el centre d’aquest nucli urbà que posi en valor els diferents elements patrimonials ubicats en aquesta àrea.

El conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha explicat que "amb aquests projectes es vol continuar fent més amables els pobles de la nostra illa, pensats per a les persones i amb la intenció de revitalitzar-los socialment i econòmicament".

En la reunió també han parlat sobre la línia extraordinària de finançament del Pla de Sostenibilitat en Destinacions Turístiques, aprovada l’any 2021 i que compta amb un finançament de dos milions d'euros per executar els següents projectes presentats pel Consell de Formentera:

En l'àmbit de la transició verda i sostenible, hi ha una inversió de 250.000 € per millorar i aplicar solucions telemàtiques intel·ligents a la regulació d'accés al Parc Natural de ses Salines, i fer més sostenible i racional l'ús d'aquest espai natural singular i altament protegit.

En l’àmbit de millora de l'eficiència energètica, hi ha una dotació d'1.150.000 € per instal·lar pèrgoles fotovoltaiques en aparcaments públics i col·locar-hi punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

En l’àmbit de la transició digital, hi ha una partida de 250.000 € per al tractament de dades massives per a la recerca turística, un projecte que s’està definint des de l'Observatori de Dades.

Finalment, pel que fa a l'increment del control telemàtic de l'accés limitat de vehicles a l'illa, hi ha una partida de 350.000 € que es farà servir per millorar la gestió del projecte formentera.eco de regulació d'entrada, circulació i estacionament de vehicles a Formentera.

30 de març de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Presentació a Formentera de la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2020

foto 2021 CESLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, i el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, s'han reunit avui a la seu del Consell de Formentera amb el president del Consell Econòmic i Social (CES), Rafel Ballester Salvà, el secretari del CES, Josep Valero i la cap d'Estudis, Ana Garau, que els han presentat la Memòria del d'aquest organisme sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2020. Després de la trobada han fet una presentació davant els mitjans de comunicació.

La presidenta del Consell de Formentera ha destacat, en primer lloc, la feina primordial del CES, "un òrgan independent de participació i anàlisi que ens ajuda a fer una fotografia real de la situació actual de les illes i a repensar el nostre futur". Ana Juan ha assenyalat que l'informe de 2020 "incideix en la grandíssima estacionalitat de la nostra economia així com la forta pressió humana sobre Formentera als mesos d'estiu, amb les dades percentuals més altes de les Illes". A més, ha afegit que "són aspectes que ens han de fer reflexionar sobre el camí que hem recorregut i el futur que volem per a l'illa".

Segons han explicat des del CES, la memòria d'enguany es caracteritza per l'impacte que ha provocat la covid-19 a les Balears. Segons les dades més rellevants recollides a la memòria pel que fa al panorama econòmic, les Illes han estat la comunitat més afectada de l'Estat. El VAB (valor agregat brut) ha retrocedit un 20,7 %, el turisme ha caigut un 81 % i la despesa turística un 83,9 %. A les Pitiüses, la caiguda ha estat del 24,6 %, la més forta de tot l'arxipèlag, degut a la dependència del turisme internacional.

D'altra banda, han destacat que Formentera té la renda bruta disponible per càpita més baixa de totes les illes, un 28 % per sota de la mitjana espanyola i un 30 % de la balear, al voltant d'11.275,5 €.

El pes del sector serveis en el total del VAB a les Pitiüses és el més elevat de les illes, del 71,1 %; el 83 % de les empreses d'alta a la seguretat social a Formentera operen en el sector de serveis.

La caiguda del turisme a les Pitiüses ha estat molt semblant a la del conjunt de les Illes Balears: un 80,3 %. Si es diferencia pel lloc d'origen, a les Pitiüses el turisme estranger va caure un 87,8 % i el nacional un 50,1 %.

La construcció, que el 2020 va retrocedir en el conjunt de les Balears, va augmentar a les Pitiüses: en un 0,8 % les obres visades i en un 4,8 % els habitatges visats.

Pel que fa al mercat de treball, les afiliacions a la seguretat social varen retrocedir a Formentera un 15,3 %, el doble del conjunt de l'arxipèlag. L'illa de Formentera té l'índex d'estacionalitat més elevat, del 123,3 %.

Pel que fa a la població, Formentera té un 28,69 % de població estrangera i un 64,53 % ha nascut fora de les Illes Balears, segons recull aquest informe.


24 de gener de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera rebrà 2 milions d'euros per finançar quatre projectes del Pla territorial de sostenibilitat turística

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Economia i Hisenda, informa que Formentera rebrà 2 milions d'euros del Pla de recuperació, transformació i resiliència del govern central per l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions que s'invertiran durant aquest 2022 en quatre projectes. "Aquest pla persegueix millorar la sostenibilitat de la destinació Formentera amb l'impuls de projectes diferents però interconnectats entre si", segons ha explicat el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell.

"Els projectes previstos emanen dels objectius perseguits en els quatre eixos que planteja l'Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions", segons ha detallat el conseller. En l'àmbit de la transició verda i sostenible, tipificat en l'eix 1, es preveu una inversió a millorar i aplicar solucions telemàtiques intel·ligents a la regulació d'accés al Parc Natural de ses Salines i les seues reconegudes platges, fent més sostenible i racional l'ús d'aquest espai natural singular i altament protegit. Per aquest projecte s'ha aprovat una dotació de 250.000 €.

Pel que fa a l'eix 2, de millora de l'eficiència energètica, s'ha aconseguit una dotació d'1.150.000 € per la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en aparcaments públics i la col·locació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en aquests aparcaments. "Amb aquest projecte seguim el camí cap a la mobilitat sostenible en què des de fa anys es treballa des del Consell i que vol impulsar la substitució del vehicle convencional per l'elèctric, entre d'altres", ha matisat el conseller Bartomeu Escandell.

Amb referència a l'eix 3, de transició digital, es preveuen actuacions en matèria de tractament de dades massives per a la recerca turística i per obtenir dades per valorar l'evolució de les mesures encaminades a aconseguir la sostenibilitat de l'illa, així com per estudiar noves mesures a aplicar. Per aquest projecte, que impulsarà la feina que es fa actualment des de l'Observatori de Dades, s'ha reservat una partida de 250.000 €.

Per últim i pel que respecta a l'eix 4, relacionat amb l'increment del control telemàtic de l'accés limitat de vehicles a l'illa, s'han reservat 350.000 € que es faran servir per a la millor gestió del projecte formentera.eco de regulació d'entrada, circulació i estacionament de vehicles a l'illa de Formentera.

21 de gener de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera bonificarà fins al 50 % de l'IBI de les llars amb energies provinents del sol

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Economia i Hisenda, informa que a partir del pròxim exercici, any 2022, l'impost sobre els béns immobles (IBI) que tenguin instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol estarà bonificat fins al 50 %. Aquesta rebaixa ha estat aprovada de manera inicial en el ple i ara està pendent de l'aprovació definitiva.

El conseller del ram, Bartomeu Escandell, ha assegurat que “amb aquesta rebaixa volem potenciar la instal·lació d'aquest tipus de generadors d'energia que són sostenibles, ens ajuden a preservar el nostre entorn i van en la línia de preservar la nostra illa que des de fa anys defensam des del Consell de Formentera”.

En concret, hi haurà una bonificació del 40 % de la quota de l'impost sobre béns immobles, amb un màxim de 600 € i durant quatre anys, per a aquelles instal·lacions existents i futures que produeixin 4 kW o més de potència acreditada per un certificat d'instal·lador. Si a més les instal·lacions injecten l'excedent produït a la xarxa, la bonificació serà del 50 % de la quota de l'impost amb un màxim de 700 € durant quatre anys.

Tràmit d'instal·lació senzill

El Consell de Formentera també ha simplificat els tràmits per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb l'objectiu d'agilitzar i fer més senzill que els ciutadans les puguin instal·lar a ca seua, segons ha afegit el conseller. La instal·lació de plaques captadores d'energia solar es pot fer amb només una comunicació prèvia, entregant tota la documentació a l'OAC o OVAC amb una antelació mínima d'un dia hàbil a l'inici de les obres. L'impost d'aquesta instal·lació també s'ha bonificat fins al 90 %.

5 d'octubre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 2 de 7

2

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio