• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Rural, Ramaderia, Pesca i Caça

Reunió amb la Unió de Cooperatives Agràries de Balears

foto 2022x agraria ALa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, i el conseller de Medi Rural, Josep Marí, s'han reunit amb la presidenta de la Unió de Cooperatives Agràries de Balears (UCABAL), Jerònima Bonafé, i la directora gerent, Xisca Parets. A la trobada també han assistit membres del Consell Rector representants de totes les illes, entre els quals hi ha el president de la Cooperativa del Camp de Formentera, Marcos Ribas.

La presidenta ha agraït als assistents que hagin vengut a Formentera a fer un consell rector de totes les Illes Balears, una trobada que es va celebrar ahir al vespre i en la qual es va posar en comú la situació del sector i les expectatives de futur.

Per la seua part, el conseller de Medi Rural s'ha compromès a "ajudar el sector primari per fer front a la gran pujada de preus de les matèries primeres amb què treballen, i facilitar la creació de les infraestructures agràries necessàries". En aquest sentit, el conseller ha recordat que hi ha un acord de ple per modificar el PTI per facilitar la construcció d'aquest tipus d'infraestructures.

25 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera celebra el Dia Mundial de la Dona del Món Rural amb un vídeo homenatge

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Rural, ha presentat avui dissabte 15 d'octubre, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Dona del Món Rural, un vídeo en homenatge a les dones del món rural de l'illa.

El conseller del ram, Josep Marí, ha destacat que per a l'edició del document audiovisual "s'han seleccionat dones del món rural tradicional, però també dones que s'han incorporat a aquest món més recentment, que en l'actualitat també el conformen i formen part del seu futur".

El vídeo es pot veure a les xarxes socials del Consell de Formentera i al canal de YouTube. "Amb aquesta acció, des del Consell es valora la feina que han fet, fan i faran les dones del món rural", ha conclòs el conseller.

15 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Aquest diumenge comença la temporada de caça menor a Formentera

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Rural, informa que el pròxim diumenge s'inicia la temporada de caça menor que finalitzarà el proper 1 de gener de 2023.

Amb caràcter general, els dies hàbils dins el període de caça menor en general, llevat d'especificació en contra, són: els dimarts, els dijous, els dissabtes, els diumenges i els festius de caràcter nacional o autonòmic. Se n'exclouen les festes de caràcter local. Està permès caçar a partir de mitja hora abans de la sortida del sol, fins al cap de mitja hora de la posta, d'acord amb l'horari local, llevat de les limitacions que estableix expressament aquesta proposta d'acord.

D'altra banda, als vedats de Formentera, la caça d'aus migratòries, la caça del tord i la caça del faisà acaba el 5 de febrer. El període de sol·licitud de caça amb filats en coll, conegut a l'illa de Formentera com a "filats de freu", comença l'1 de setembre i finalitza el 31 d'octubre. I el període de caça comença el 16 d'octubre i finalitza el 5 de febrer de 2023.

Durant l'exercici de la caça, els caçadors hauran de portar la documentació preceptiva per a l'exercici de la caça exigida per la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

S'ha de tenir en compte una sèrie de prohibicions per raó del lloc com que es prohibeix practicar qualsevol tipus de caça a tots els illots i els penya-segats costaners de Formentera. S'hi podrà autoritzar la caça del conill i controlar la població de la gavina comuna per danys a la flora o a la fauna. En qualsevol cas, per practicar la caça a la resta d'espais naturals protegits s'ha d'atenir a allò que disposin els corresponents PORN i Pla rector d'ús i gestió (PRUG) i a la Llei 5/2005, de conservació dels espais naturals de rellevància ambiental (LECO).

La caça es desenvoluparà de conformitat i amb les limitacions establertes a la normativa vigente, Ordre Vedes temporada 2022-2023 (BOIB 93 19/07/2022). Teniu més informació a la web del Consell de Formentera.

14 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Obert el termini de la declaració de la collita de raïm

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Rural, recorda que els productors de vi de Formentera que tinguin drets de vinya estan obligats a fer la declaració de la collita de raïm d'enguany fins al pròxim 10 de desembre.

Aquesta declaració es pot fer a les oficines de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça situada en el Centre Antoni Tur "Gabrielet" en horari de 9.00 a 14.00 h, des d'on s'enviarà al Registre Vitícola del Govern balear.

Des de l'àrea d'Agricultura s'ha recordat que estan exempts de fer aquesta declaració els productors amb menys de 0,1 ha o que facin suc o consumeixen raïm com a fruita. Els drets de plantació de vinyes a l'estat espanyol estan regulats, si no es fa la declaració de la collita es corre el risc que la vinya es declari abandonada.

10 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicacio
Consell de Formentera

cartell 2022x raim

Oferta de formació per al sector agrícola i ramader de Formentera

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Agricultura, ha presentat els cursos de formació en matèria d'agricultura i ramaderia per a aquest 2022. Entre octubre i desembre es faran cinc cursos. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o, telemàticament, a l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC).

El conseller del ram, Josep Marí, ha explicat que "un any més, des del Consell i atenent a la demanda del sector agrícola i ramader hem preparat una oferta de cursos perquè rebin formació sense necessitat de sortir de Formentera i de manera gratuïta". Les formacions són les següents:

Usuari professional nivell bàsic de productes fitosanitaris. Del 17 al 22 d'octubre de 2022 (25 h)

Complementari usuari nivell bàsic de productes fitosanitaris. Del 24 al 25 d'octubre de 2022 (7 h)

Curs pont bàsic-qualificat d'usuari professional de productes fitosanitaris. Del 2 a l'11 de novembre de 2022 (35 h)

Producció de cicle tancat de recursos: cereals, oví, farratges i varietats locals. De l'1 al 2 de desembre de 2022 (10 h)

Ramaderia ecològica: aspectes normatius i maneig sanitari. Data per confirmar (4 h)


7 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022x cursos agri

Més articles...

Pàgina 4 de 22

4

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1