• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

La Junta de Portaveus de Formentera fa balanç de legislatura

reunio---junta-de-portaveus pr2Avui matí s’ha reunit la Junta de Portaveus del Consell de Formentera, formada pels portaveus de cada grup polític amb representació al Consell, el president de la institució insular, Jaume Ferrer i el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, en la que ha estat la darrera reunió d’aquest òrgan durant aquesta legislatura.

El president del Consell ha destacat que la Junta de Portaveus s’ha reunit durant aquesta legislatura 24 vegades, mentre que en la legislatura del 2011 a 2015 es va reunir 6 vegades. Jaume Ferrer ha explicat que al 2015 tots els grups polítics varen consensuar 14 propostes prioritàries, però que per dur-les endavant es necessitava la col·laboració d’altres institucions. “Durant aquests 4 anys, hem vist com la feina feta amb consens ha donat els seus fruïts i hem aconseguit dur la majoria de les propostes a terme”, segons el president.

Per part seva, el conseller de Presidència ha fet un repàs de la situació actual de les 14 propostes. D’entre els projectes duts a terme Bartomeu Escandell ha valorat molt positivament l’ordenació de l’estany des Peix, “per fi som competents per poder consensuar amb els usuaris la seva ordenació i la recuperació d’aquest espai natural”.

L’inici de la regulació de l’entrada de vehicles, la millora de la regulació del fondeig al litoral de l’illa, la posada en marxa de la bassa de reg, l’inici de les obres de la residència, l’ordenació del port de la Savina, la futura creació de l’escola de Sant Ferran, el foment de l’habitatge per tot l’any, la transferència de la promoció turística o aconseguir un finançament just que tengui en compte la doble insularitat de Formentera són altres dels projectes que han pogut sortir endavant, segons el conseller.

Com a feina per fer queda, segons Escandell, la regulació del transport marítim, la creació del museu de Formentera, la modernització de la Central Elèctrica des Ca Marí o la recuperació de les Salines. Tots els portaveus han valorat positivament aquest òrgan que ha permès consensuar els principals projectes que afecten a l’illa de Formentera.

7 de maig de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

La propera setmana es publicaran ofertes de treball per reforçar i completar els serveis d’estiu del Consell de Formentera

plantilla-escoles-estiu-20181El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Recursos Humans, informa que durant la propera setmana es publicaran ofertes de treball per reforçar i completar els serveis d'estiu durant la temporada alta.

Les ofertes que es publicaran seran de controladors de zona blava, amb 4 places, informadors de medi ambient, amb 2 places, monitors de l'escola d'estiu, amb 13 places i agents de l'equip d'inspecció, amb 3 places, 2 d'elles amb capacitat de sortir a la mar, per a la qual cosa és requisit la titulació de patró professional.

Les ofertes es publicaran la propera setmana a l'apartat d'ofertes públiques del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, SOIB.

2 de maig de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Inici del servei de socorrisme a Formentera

foto-part-de-la-plantilla-soco1El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Presidència, informa que ahir es va iniciar el servei de socorrisme a les platges de Formentera que es dóna entre l’1 de maig i el 31 d’octubre. Un servei que presta el Consell de Formentera amb recursos propis.

Des d’ahir i fins a l’1 de juny hi haurà 10 efectius vetllant per la seguretat a les platges de Formentera. A partir de l’1 de juny s’incorporaran 5 socorristes més, i a partir del 15 del mateix mes s’incorporarà la resta de la plantilla, fins arribar als 23 efectius que faran feina fins el 15 de setembre. Del 15 de setembre al 30 hi haurà 15 socorristes i del 30 de setembre al 31 d'octubre 10 efectius.

Com a novetat d'aquesta temporada destaca que s’han modificat les bases de les torres de vigilància des Arenals, ses Illetes i Llevant perquè siguin més segures, així mateix s’ha instal·lat una torre de vigilància nova as Pujols. D’altra banda, s’han adquirit dues embarcacions, una per la zona de ses Illetes i altra per Cala Saona i s’ha adquirit material de salvament.

Així mateix, els socorristes han fet cursos de refresc per recordar algunes de les principals tasques que fan com les reanimacions, entre d’altres pràctiques per estar preparats en casos d’emergència.

Platges adaptades i cardio-protegides
Recordem que les platges d'Arenals i es Pujols estan adaptades per realitzar el bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. El servei, que es presta de 12 a 17 hores, sols amb bandera verda, es pot sol•licitar cridant al telèfon 609 768 506.

Així mateix, tots els posts de socorrisme compten amb un desfibril·lador per a atendre possibles quadres d’aturada cardiorespiratòria.

Podeu consultar l'estat de la mar a: www.platgesdebalears.com


2 de maig de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Celebrat el ple extraordinari pel sorteig de membres de les meses electorals

sorteig-meses-electoral-26-de-1Avui s’ha celebrat un ple extraordinari a la Sala de Plens del Consell Insular de Formentera per efectuar el sorteig dels membres de les meses electorals, titulars i suplents, per a les eleccions municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig de 2019.

El sorteig s’ha fet amb l’ajuda d’una aplicació informàtica, en total s’han triat a 81 ciutadans de Formentera com a possibles membres de les meses electorals, a partir d’ara se’ls ha de notificar. En total hi ha 1 mesa electoral a la Mola, 3 a Sant Ferran i 5 a Sant Francesc, i en cada mesa s’ha de designar a un president, a dos vocals i a dos suplents de cada un. 7.780 formenterers i formentereres estan cridats a les urnes.


29 d’abril de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera aprova el nou Pla de Residus de l’illa

foto-ple-ordinari-abril-20191El Ple del Consell de Formentera ha donat suport avui amb vots a favor de tots els grups polítics a la proposta d'aprovació inicial del Codi Ètic del Consell Insular de Formentera. Segons ha explicat la consellera de Transparència, Sònia Cardona, aquest codi ètic té com a finalitat fer una política íntegra amb el recull d'uns principis i valors de l'ètica pública que "serveixi de referència com a guia de conducta dels responsables polítics, el personal directiu i als empleats públics mitjançant l'exteriorització dels valors i principis, així com de les normes de conducta i d'actuació, que han de guiar el desenvolupament de les conductes o comportaments, més enllà de les normes jurídiques prèviament establertes".

L'objectiu de la creació d'aquest codi, segons la consellera, és que serveixi d'instrument d'autoregulació amb la fita de millorar la confiança de la ciutadania en les seves institucions mitjançant el disseny d'una infraestructura ètica amb un caràcter clarament preventiu, comptant amb normes, processos i òrgans dins de l'organització del Consell que previnguin les conductes no ètiques".

Pla de residus
A la sessió plenària també s'ha aprovat, amb el vot a favor Gent per Formentera, PSOE i Compromís i l'abstenció del PP, la proposta d'aprovació definitiva del Pla de Residus de Formentera. Aquest pla té com a objectiu final "millorar les xifres de reciclatge de residus de l'illa de Formentera tendint al residu zero", segons ha explicat la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera. Formentera és la primera illa que aprova aquest tipus de pla de totes les Balears.

El Pla Director també preveu la construcció d'una planta de compostatge i de tractament de residus de construcció i demolició i la creació d'una zona de reutilització a la zona de gestió de residus des Cap. Així mateix, s'ampliarà la Deixalleria, on es crearà una altra zona de reutilització. D'altra banda, s'estudiarà la creació de mètodes de bonificació a les persones i entitats que realitzin una bona gestió de residus i s'impulsaran nous sistemes innovadors, com el de dipòsit i devolució d'envasos", segons ha detallat Aguilera.

La recollida de matèria orgànica porta a porta a grans i mitjans productors es consolidarà, i en una segona fase del pla, a partir de l'any 2022 "s'ampliarà la recollida de matèria orgànica i s'incorporarà el 5è contenidor a les bateries de la via pública", segons la consellera. A més també es millorarà el model de recollida i gestió de residus amb tecnologies innovadores, "fent servir la mobilitat sostenible en la recollida dels residus, i altres mesures que tenen per objectiu protegir el nostre territori". El pla ha estat consensuat en la secció de Medi Ambient del Consell d'Entitats.

Carrera professional
També s'ha donat suport unànime a la proposta conjunta de tots els grups polítics relativa a la carrera professional del personal del Consell Insular. El Ple ha acordat negociar amb els sindicats del Consell Insular de Formentera un sistema d'avaluació de l'acompliment amb efectes de carrera administrativa i efectes retributius, a aplicar segons la legislació vigent i les regles que s'acordin en funció de les disponibilitats pressupostàries d'aquesta institució.

Compareixença Alejandra Ferrer
La consellera de Territori i Turisme, Alejandra Ferrer, ha explicat en el Ple la feina feta en les àrees que gestiona durant el darrer any. Pel que fa a Turisme, Alejandra Ferrer ha destacat el traspàs de la competència de promoció turística per part del Govern, un fet que permetrà crear un observatori de dades turístiques per obtenir informació exclusiva de l'illa de Formentera, entre altres millores. La responsable de Turisme també ha fet un repàs a totes les fires promocionals a les quals ha assistit la nostra illa, en què aquesta temporada ha destacat la promoció de "la identitat pròpia de l'illa".

Una altra de les feines que ha explicat han estat: les modificacions de les normatives turístiques. L'objectiu final d'aquesta regulació és segons la consellera "la lluita contra la competència deslleial i intrusisme en el sector turístic, però sobretot aconseguir que una part d'aquesta oferta es converteixi en vivenda habitual per tot l'any".

Alejandra Ferrer també s'ha referit a les feines fetes des de l'àrea de Comerç i Activitats, destacant les campanyes de Nadal i de foment del comerç local com la de Compra a Casa, que es du endavant en col•laboració amb la Pimef, i també altres accions acordades en conveni amb la Cambra de Comerç.

Per últim, la consellera ha explicat que la presa de decisions que ha fet "ha tengut sempre la finalitat de què Formentera segueixi sent una illa única, diferent i sostenible, en què es posa en valor la natura, el territori i la identitat, mentre es garanteix la qualitat de vida dels residents".

Declaració institucional
Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat la proposta de declaració institucional relativa als 40 anys de democràcia.


26 d’abril de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 11 de 62

11

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1