• Català
  • Castellano
  • English
Guia de Serveis Centre de Serveis Socials

Serveis d'Atenció Primària

Aquesta àrea us ofereix informació, assessorament i orientació sobre ajuts, subvencions i recursos als quals es poden accedir. Alguns dels serveis que es donen són el servei d’ajuda a domicili, els abonaments d’emergència social, la tramitació de la targeta bàsica, teleassistència, targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, títols de família nombrosa o treballs en benefici de la comunitat, entre altres serveis.
Composició: 2 treballadors socials, 2 auxiliars administratius, 4 treballadors/es familiars
Destinataris:
Població en general
Funcions:
Informació, assessorament i orientació sobre ajuts, subvencions i recursos.
Serveis:
·Targeta NADÓ (parts o adopcions múltiples)
· Servei de Mediació familiar.
· Servei d’ajuda a domicili (SAD)
· Bonus d’emergència social
· Targeta bàsica
· Teleassistència
· Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
· Títols família nombrosa
· Treballs en benefici de la comunitat
· Telèfon d’emergència social 24 h_630 083 042
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
benestarsocial@conselldeformentera.cat

Àrea d'Infància i Família

Aquesta àrea treballa una sèrie de condicions individuals, educatives, socials i relacionals amb les famílies amb menors a càrrec, amb l’objectiu de millorar les relacions familiars, educatives i socials. A més de l’atenció familiar individualitzada es porten a terme els següents programes: Activitats d’Educació per a la salut i prevenció de les Drogodependències per a escolars, de darrer cicle de primària i primer cicle de secundària, (dins el Programa d’Educació Vial de l’Ajuntament de Formentera). Programa d’intervenció socioeducativa Alter, per a joves en risc d’exclusió escolar i social. Coordinació amb l’Oficina de Defensa dels Drets dels Menors (ODDM), del Govern Balear, així com Protecció de Menors del Consell Insular d’Eivissa.
Composició: 1 educador social
Funcions: Orientació i assessorament, promoció de la salut, absentisme escolar...
Serveis: Prestacions en benefici de la comunitat, Programa Alter i Pise, punt de trobada, mediació familiar, targeta nadó (parts o adopcions múltiples)...
Horari: Dilluns i dimecres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h.
educaciosocial@conselldeformentera.cat
 

Àrea de Dependència

Aquesta àrea va dirigida a aquelles persones majors dependents o persones amb discapacitats moderades i severes o gran dependents i a persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents. Les tasques van des de informació dels serveis que ofereix la Llei de dependència, assessorament, acompanyament, valoració del grau de dependència i elaboració del programa individual d’atenció (PIA).
Composició: 1 treballador social
Destinataris:
Persones majors dependents, persones amb discapacitats moderades i severes o gran dependents i a persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents
Funcions / Serveis:
Assessorament, acompanyament, valoració del grau de dependència, elaboració del programa individual d’atenció (PIA), a les persones interessades en fer efectiu el dret a l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal.
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dimecres de 17 a 19 h.
ts@conselldeformentera.cat

cons_aferssocials_1

infodrogues_1

atencio_dependencia_1

apneef 2018

aecc_1