• Català
  • Castellano
  • English
Water supply service

Servei de subministrament d'aigua

El Servei de Subministrament d’Aigua potable i Clavegueram, segons l’objecte del contracte de subministrament domiciliari d’aigua potable i clavegueram que porta a terme l’empresa AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.

Consisteix en “...la gestió en exclusiva dels serveis municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram en el terme municipal de Formentera i seguirà sent de titularitat municipal; l’Ajuntament (ara Consell Insular de Formentera) conservarà les facultats de direcció, inspecció, modificació i supressió i totes les altres potestats...”.

Per a més informació www.aqualia.es

Find us at:
C/. Eivissa corner with Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
agricultura@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE