• Català
  • Castellano
  • English

Servei de Neteja

Formentera més neta, naturalment gràcies a valtros

El Consell Insular de Formentera amb l’objectiu de millorar i modernitzar el servei de recollida i neteja del terme municipal de Formentera, a darrers de març de 2007, va posar en funcionament un nou sistema de gestió per a la recollida domiciliària de les diferents fraccions: rebuig, vidre, paper i envasos.
Paral·lelament s’ha posat en funcionament el telèfon 900 102 656 d’Atenció Ciutadana on es pot sol·licitar la recollida domiciliaria gratuïta d’electrodomèstics, mobles i estris vells; la recollida de paper i cartó comercial i qualsevol altra informació relacionada amb els residus.
Per tal realitzar la neteja dels contenidors i de les zones urbanes de l’illa s’ha adquirit un vehicle rentacontenidors, una baldejadora de 6000 i una granadora mecànica de 5000 litres.
S’han reforçat els serveis de neteja a l’estiu, incrementant el personal i els mitjans materials per tal afrontar els  increments de població que es produeixen amb la temporada turística.
S’ha contractat el servei de manteniment de les zones enjardinades municipals i s’ha inclòs el desbrossament de les voreres dels camins públics.
L’empresa encarregada de la gestió dels serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans i matèria orgànica, neteja viària i manteniment de zones verdes del terme municipal de Formentera és CESPA.
El sistema escollit per a la recollida i buidat dels contenidors va ser el sistema EASY que incorpora un sistema ruboritzat per realitzar aquestes operacions.

Si voleu més informació, podeu accedir a la web del servei de neteja on trobareu informació completa del servei de neteja, arxius de descàrrega, vídeos informatius, preguntes més freqüents, etc.

Web del servei de neteja: formenteraneta.info

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix