• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tauler d'anuncis

Convocatòria concurs de mèrits d'una borsa de tècnics/iques auxiliars d'esports, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.

Convocatòria concurs de mèrits per la creació d'una borsa de tècnics/iques auxiliars d'esports

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud(indicar a la sol·licitud tècnic/ca auxiliar d'esports)

Convocatòria concurs de mèrits d'una borsa de tècnics/iques d'esports, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.

Convocatòria concurs de mèrits per la creació d'una borsa de tècnics/iques d'esports

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud(indicar a la sol·licitud tècnic/ca d'esports)

Convocatòria per la selecció de Tècnic/a de discapacitat

Convocatòria per la selecció de Tècnic/a de discapacitat

Valoració de mèrits

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Declaració responsable relativa al certificat negatiu per delictes de naturalessa sexual

Instància sol·licitud (indicar a inscripció Tècnic/a de discapacitat)

Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de tècnics/iques polivalents, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.

Convocatòria concurs de merits per la creació d'una borsa de tècnics/iques polivalents

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud(indicar a la sol·licitud tècnic/ca polivalent)

Convocatòria per la selecció de Tècnic Informàtic

Convocatòria per la selecció de Tècnic informàtic

Valoració de mèrits

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Declaració responsable relativa al certificat negatiu per delictes de naturalessa sexual

Acta del proces selectiu de tècnic/a informàtic (11/08/2022)

Més articles...

Pàgina 1 de 12

Inici
Anterior
1

Recursos Humans

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1