• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/ques en Relacions Laborals, percobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/ques en Relacions Laborals, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Declaració jurada

Resolució presidència llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos (21/09/2021)

Més articles...

Pàgina 5 de 8

5

Recursos Humans

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1