• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis

Decret de Presidència reclamació excés pagat a la nòmina de juny de 2016

Decret de Presidència reclamació excés pagat a la nòmina de juny de 2016

Convocatòria procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell Insular de Formentera

Convocatòria procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell Insular de Formentera

Resolució de Presidència llistat d'aspirants i requeriment (10/11/2020)

Resolució de Presidència llistat d'aspirants i requeriment esmenada (20/11/2020)

Resolució de presidència llistat admesos, exclosos, nomenament de tribunal i dates d'exàmens (27/11/2020)

Resolució presidència llistat requeriment urgent (02/12/2020 a les 13.33 hores)

Resolució presidència llistat definitiu nomenament assessor/a (04/12/2010 a les 14:37)

Acta núm. 2 Resultats proves físiques bombers (9/12/2020)

Acta núm. 4 publicació provisional de resultats parcials (14/12/2020)

Acta núm. 5 publicació de resultats provisionals (17/12/2020)

Acta núm. 7 publicació de resultats provisionals (23/12/2020)

Acta núm. 8. dates de revisió de proves (04/01/2021)

Acta núm 9. dates de revisió de proves (05/01/2021)

Acta núm. 10 revisió de proves (13/01/2021)

Acta núm.11 revisió de proves (13/01/2021)

Acta núm.12 dates revisió mèrits (20/01/2021)

Acta núm. 13 revisió mèrits i llistes definitives borsí bombers (27/01/2021)

DECRET DE PRESIDENCIA relacions aspirants superat proves i acreditat formació (02/02/2021)

DECRET DE PRESIDÈNCIA relació d'aspirants admeses i en reserva per realització del Curs Bàsic de Bombers (01/10/2021)

Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera, 2 places vacants de la categoria d’oficial de la Policia Local del Consell Insular de Formentera, per promoció interna

Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera, 2 places vacants de la categoria d’oficial de la Policia Local del Consell Insular de Formentera, per promoció interna

Annex I

Annex IV

BOE (19/01/2021)

Dec. Pres. llistat provisional  aspirants admesos i exclosos al procés selectiu de 2 places d'Oficial de la Policia Local (3/03/2021)

Decret de presidència llistat definitiu d'aspirants admesos (23/03/2021)

Acta 1/2021 (09/04/2021)

Acta 2/2021 (09/04/2021)

Acta 3/2021 Casos pràctics (14/04/2021)

Acta 4/2021 Prova d'aptitud psicològica i de personalitat (15/04/2021)

Acta 5/2021 Obertura de sobres (19/04/2021)

Convocatòria a l'acte de revisió del primer exercici de la fase d'oposició (22/04/2021)

Acta 6/2021 Inici revisió d'examen (05/05/2021)

Acta 7/2021 Revisió d'exàmen (05/05/2021)

Acta 8/2021 Valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones aprovades en la fase d'oposició (31/05/2021)

Diligència per deixar constància de resultat definitiu (08/06/2021)

BOIB Aprovació relació d'aspirants que han superat el procés d'oficial de policia local (26/06/2021)

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari (01/10/2020)

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari (01/10/2020)

Temari ordenances

Annex IV

Publicació convocatòria BOE

Llistat provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera del Consell Insular de Formentera, 3 places de Policia Local (23/11/2020).

Decret  Presidència  llistat definitiu aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera del Consell Insular de Formentera, 3 places de Policia Local (11/12/2020).

Acta 1/2020 Constitució del Tribunal

Acta 2/2020 Proves Físiques

Acta 3/2020 Realització de la segona y tercera prova

Acta 4/2020 Realització de la quarta prova i resultats de la tercera prova

Acta 5/2020 obertura sobres codis i llistat provisional qualificacions

Acta 6/2020 resultats definitius (07/01/2020)

Decret Presidència aprovació llistat definitiu d'aspirants que han superat el procés selectiu de 3 places vacants de Policia Local (14/01/2021).

Proposta nomenament policies locals, funcionaris en pràctiques

 

Més articles...

Pàgina 7 de 8

7

Recursos Humans

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1