• Català
  • Castellano
  • English
Public information

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears

Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals

Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals

Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera

Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera

More Articles...

Page 1 of 17

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1