• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Media News

Obert el termini per sol·licitar l'adjudicació d'alguna de les deu casetes del Mercat Nadalenc de Formentera

El Consell Insular de Formentera ha obert avui el termini per sol·licitar l'adjudicació de les deu casetes que hi haurà enguany en el Mercat Nadalenc 2023-2024. Els interessats, segons han explicat des de la Conselleria de Promoció Econòmica, hauran de presentar la sol·licitud en el Registre General del Consell Insular de Formentera o bé de manera presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o de manera telemàtica en l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC).

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de set dies naturals a comptar des d'avui. Els interessats en una caseta per a comerç i artesania hauran de presentar al costat de la sol·licitud una memòria descriptiva i fotografiada del producte que es pretén vendre en el mercat.

En el cas dels interessats en casetes de restauració, hauran d'aportar una memòria descriptiva del producte que pretenen vendre, que podran ser tapes, productes envasats o productes gurmet i marisc sempre que compleixi amb les mesures sanitàries reglamentàries.

Si es desitja cuinar en les casetes, aquestes podran comptar amb una planxa elèctrica, una fregidora, un microones i un robot de cuina. A més, tots els membres de la caseta hauran de comptar amb carnet de manipulador d'aliments i hauran de justificar una experiència mínima de sis mesos, entre altres requisits.

Com a novetat, enguany es prevaldrà mitjançant un sistema de punts als sol·licitants que venguin una part de productes Km. 0 de Formentera, a sol·licitants que ja tenguin un negoci físic de restauració, i tenir una caseta pròpia de les mateixes dimensions de les quals disposa el Consell es puntuarà amb 1 punt, però no s'adjudicarà de manera directa com fins ara. Les bases s'han consensuat amb el sector de Restauració de PIMEF.

Les casetes, que muntarà i desmuntarà el Consell, es distribuiran entre la plaça de la Constitució i el carrer dels Llaüts dels Damians a Sant Francesc i obriran les portes el divendres 1 de desembre i tancaran el diumenge, 7 de gener, tots dos inclosos.

Tres de les casetes estaran destinades a comerços i artesans, una per a centres educatius i sis per a la restauració.

Finalitza el servei de socorrisme a les platges de Formentera

El Consell Insular de Formentera ha informat que la jornada d'avui és l'última en la qual les platges de l'illa comptaran amb servei de socorrisme fins a la pròxima temporada estival.

Un servei de socorrisme que s'ha saldat amb un balanç de 55 rescats aquàtics, 17 menys que la temporada passada. La platja en la qual més actuacions en aquest sentit es varen dur a terme va ser la des Arenals, amb 26 rescats. Aquesta xifra contrasta amb la de la platja des Pujols, on només s'ha hagut de realitzar un rescat durant la temporada d'estiu.

Els socorristes de Formentera també han hagut de realitzar un total de 3.683 accions de prevenció a les platges de l'illa. Segons ha explicat el coordinador municipal del servei de salvament i socorrisme de Formentera, Marco Antonio Lage, “la principal labor de prevenció que s'ha fet enguany és evitar que les embarcacions entrassin a la zona de bany perquè, encara que les zones estan abalisades correctament, la gent sol fer cas omís”. Cala Saona, amb 2.665 actuacions, i ses Illetes, amb 654, són les zones on més han hagut d'actuar els socorristes en aquest sentit. Altres accions de prevenció són informar la gent de zones de les zones perilloses per al bany pels corrents i coses similars.

En aquesta temporada estival els socorristes també han hagut d'atendre 37 incidents greus amb trasllat hospitalari, 1.484 assistències i 29 serveis d'accessibilitat. Així mateix, han atès 1.006 picades de medusa, 12 de peix Aranya i 6 assistències per espines d'eriçó.

El Consell Insular de Formentera organitza cursos gratuïts de formació agrària

El Consell Insular de Formentera, a través de l'àrea de Sector Primari, ha organitzat un total de quatre cursos gratuïts relacionats amb l'agricultura i ramaderia per a la temporada 2023-2024.

El primer d'ells, sota el títol ‘Gestió de cultius arboris en ecològic: Fruiters, Oliveras, Vinyes i Figueres. Gestió del sòl, fertilització, poda i reg’ es durà a terme del 6 a l'11 de novembre en horari de 15 a 20 hores a excepció del dia 11, que serà de 9 a 14 hores.

El segon dels cursos gratuïts oferts pel Consell Insular de Formentera serà el corresponent a ‘Usuari Professional nivell bàsic de productes fitosanitaris’, que tendrà una durada de 25 hores. Es realitzarà entre l'11 i el 16 de desembre, data aquesta última en la qual es farà la prova del curs.

Del 4 al 14 de març està previst dur a terme el ‘Curs pont bàsic-qualificat de manipulador professional de productes fitosanitaris’, amb una durada de 35 hores i la prova final del qual es farà el 14 de març.

Tancarà aquest cicle de cursos gratuïts del sector primari el ‘Curs bàsic d'apicultura’, que tendrà una durada de 15 hores entre el 15 i el 17 de març.

Les inscripcions es podran fer en les diferents Oficines d'Atenció Ciutadana de l'illa (OVAC) o a través de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC).

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de la zona blava

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en les àrees i vies públiques dels nuclis urbans de l'illa de Formentera.

Segons ha explicat la consellera de Mobilitat, Verónica Castelló, les mesures proposades “responen a moltes problemàtiques que es troben dia a dia els residents de l'illa, així com els visitants”, per la qual cosa les mesures proposades pretenen “que la regulació sigui el més equilibrada possible i que permeti deixar de costat la visió que hi havia entre la població de la seua finalitat únicament recaptadora, especialment sobre el resident”.

Entre els canvis que es duran a terme destaca que les places d'alta rotació, denominades places ‘15 minuts’, passin a tenir un temps màxim d'estacionament de 30 minuts, la qual cosa es considera un temps raonable “ja que ha quedat demostrat que 15 minuts són actualment insuficients”, ha manifestat Castelló.

Una altra de les modificacions plantejades és “ampliar o uniformitzar el temps que els residents disposen per poder estacionar a les places amb tipologia zona blava a 72 hores”. D'aquesta manera es produiria un estalvi de 4.000 euros anuals per realitzar les diferents modificacions d'horaris per a cada temporada, ja que només s'hauria de fer una vegada.

També es modifiquen els períodes d'ampliació de l'estacionament regulat als diferents nuclis urbans de Formentera:

-Tot l'any a la Savina

-De l'1 d'abril al 31 d'octubre a la resta de nuclis urbans de l'illa.

Es modifiquen també els horaris de pagament de l'estacionament regulat:

-Temporada d’hivern (01/11 al 30/04): de dilluns a divendres de les 9h a les 14h i de les 16h a les 20h. Dissabtes de les 9h a les 14h.

-Temporada d’estiu (01/05 al 31/10): de dilluns a dissabte de les 9h a les 14h i de les 16h als 21h (pobles). Cada dia de les 9h a les 14h i dels 16h a les 21h (la Savina i es Pujols).

La proposta ha tirat endavant amb el vot favorable de l'equip de Govern, l'abstenció dels tres consellers del Grup Socialista i el vot en contra dels cinc representants del Grup Gent per Formentera.

D'altra banda, Hugo Martínez ha pres possessió com a nou conseller d'Activitat Física i Esports, després de la renúncia de la seua acta a principis d'aquest mes de Javi Tur per motius personals i laborals.

L'equip de Govern ha donat compte així mateix de la modificació del Pla de Mesures Antifrau per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la institució, a més de la modificació dels següents documents que consten en el citat Pla: Pla de Mesures Antifrau per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; Autoavaluació sobre mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d'interessos; Declaració Institucional de lluita contra el frau; Avaluació, impacte i probabilitat del risc; Codi ètic i de conducta; Catàleg d'indicadores (banderes vermelles); Política de Conflicte d'interessos i un llarg etcètera de documents.

Així mateix, s'ha designat el secretari de la corporació, Ángel Custodio Navarro, com a president de la Comissió Antifrau del Consell Insular de Formentera; a la coordinadora dels serveis jurídics de la corporació, Paola Sales, com a president suplent i a Marta Vila, lletrada de la corporació, com a secretària.

D'altra banda, l'equip de Govern, a proposta de la consellera de Gestió Ambiental, Verónica Castello, ha donat compte de l'ampliació del termini de presentació de propostes a la consulta preliminar del mercat en relació amb l'expedient de l'àrea de Gestió Ambiental per a la construcció d'una planta de tractament i valorització de residus de construcció i demolició. El termini expirava en un principi el 26 de setembre i es va prolongar fins al 6 d'octubre, ja que a l'anunci de la consulta preliminar en la plataforma de contractació de l'estat no es va adjuntar determinada documentació relativa a l'oferta i necessària per a contestar a la consulta.

El Ple insular ha donat llum verda al projecte executiu per a la urbanització i adequació de sa Roqueta. Amb aquesta actuació es pretén suprimir les barreres arquitectòniques, dotar el vial d'accessibilitat universal i embellir la zona d'una forma adequada amb l'entorn i el medi ambient.

El termini d'aquesta obra serà de cinc mesos i el pressupost d'una mica més de 1,5 milions d'euros.

El Ple insular ha aprovat així mateix, en aquest cas per unanimitat, una proposta plantejada pel Grup Socialista relativa a la signatura del codi ètic de la nova corporació, signatura que van plasmar els consellers a l'inici de la sessió plenària.

Així mateix, el Ple ha aprovat una proposta transaccionada per l'equip de Govern en la qual s'insta el Govern balear a aprovar el Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació dels transports marítims entre les Illes Balears per ser un assumpte estratègic per a l'illa de Formentera.

També s'insta l'Executiu autonòmic a iniciar de manera urgent el corresponent expedient administratiu per a garantir els serveis a primera i última hora per a l'any 2023, com ha succeït en anys anteriors.

Finalment, el Consell insta el Govern a promoure una actualització de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears a la realitat actual amb participació del Consell Insular de Formentera i el sector social i empresarial de l'illa.

El Ple ha donat també el vistiplau a una proposició presentada per via d'urgència per Sa Unió per limitar l'aplicació de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears per a excloure de l'àmbit d'aplicació de la citada disposició addicional els béns d'interès cultural, els béns culturals i els elements inclosos en el catàleg del patrimoni cultural de Formentera.

En la resta de casos, se circumscriurà l'aplicació d'aquesta disposició a les propostes respecte a les quals les edificacions resultants no superin les altures màximes regulades en el Pla Territorial Insular de Formentera vigent.

També, en aquest cas a proposta de GxF, el Consell ha aprovat per unanimitat una proposició relativa a la transparència i a la informació pública en la web del Consell insular. En aquest sentit, el vicepresident tercer, José Manuel Alcaraz, ha assegurat que el vot a favor de l'equip de Govern es deu al fet que aquesta mesura l'exigeix la llei, i ha recordat que quan varen entrar a governar no hi havia ningú de la institució encarregat d'actualitzar el portal, que estava totalment desactualitzat, i que una persona designada per l'actual equip de Govern ha fet més en un mes en aquest sentit que l'anterior equip de Govern en quatre anys.

El Ple ha donat llum verda a una proposició transaccionada pel Grup Sa Unió perquè el Govern balear continuï defensant la llengua catalana i, en aquesta ocasió per unanimitat, a una proposta del Grup Socialista per a la inclusió de l'alga Bataphora en el catàleg d'espècies exòtiques invasores.

More Articles...

Page 4 of 448

4

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat