• Català
  • Castellano
  • English
Nou vial de Sant Francesc Obres Tercer Cable
Consell Insular de Formentera
Up

Obres Tercer Cable

Planta general de l’obra en la part marítima i terrestre

 

Anunci d’exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’implantació d’un Trull d’oli a Formentera”

Exposició pública d'aprovació inicial del "Projecte executiu per a la urbanització i adequació de sa Roqueta, TM Formentera".

Projecte d’obra anomenat “Capella de sa Tanca Vella. Projecte Bàsic i d’Execució de restauració i reordenació de la capella i el seu entorn”, a Sant Francesc, TM Formentera”

Aprovació inicial de tramitació del projecte d’obra anomenat “Reparació de les cobertes de sa Casilla de Peó caminer i els seus annexos de desmuntatge, demolició de forjats de la coberta i la construcció de la nova coberta, a Sant Francesc Xavier"

Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i supressió de barreres arquitectòniques a l’avinguda Miramar i carrer Espalmador des Pujols, TM Formentera”

Anunci exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’execució de la xarxa de sanejament municipal de l’àrea d’assentament (AMR) des Ca Marí a Formentera. Fase I”

Anunci exposició pública del projecte executiu de l’obra anomenat “Millora i ordenació de l’accés a la zona sociosanitària de Formentera”

Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera”

Anunci de la modificació de renovació i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València del nucli de Sant Ferran de Formentera

Licitació del contracte de serveis de redacció del projecte complet d’execució i direcció de les obres i coordinació en matèria de seguretat i salut per a la construcció nou CEIP i EII a Sant Ferran de Ses Roques, TM Formentera

Anunci d’acord del ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del servei d’utilització de bústies instal·lades a dependències d’ús públic

Aprovació definitiva de l’ordenança de recollida de correu postal en bústies al Casal Social de la Mola

BAN 16 d'abril de 2013