• Català
  • Castellano
  • English
Consell Insular de Formentera
Up

Esports

Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Bàsket Formentera 2024

Boib 12479 - Aprovació de les bases reguladores de la Gala de l'Esport de Formentera 2023

Aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments pels clubs, esportistes, arbitres i entrenadors de Formentera

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per a promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per a l'any 2023

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Cosmitos Esportiu Club per al desenvolupament, coordinació i dinamització de les categories inferiors del club per a l'any 2023

Conveni de col·laboració entre el CIF de i el Grup Esportiu Espalmador per a la contractació del servei de personal tècnic i material per portar a terme les activitats de l´Escola Municipal d'Atletisme (EMAF) de Formentera per a l'any 2023

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Sercomisa-Trasmapi per al centre d’esports nàutics de Formentera

Aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives

Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera

Proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera

Activitats d'estiu 2023

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador

Correcció d’una errata a la Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al grup esportiu Espalmador

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera

Aprovació de les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2020/2021

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera

Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2022

Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera

Bases reguladores per l'atorgament d'ajuts del Consell Insular de Formentera per a esportistes individuals formenterers o residents a Formentera, destacats pels seus mèrits esportius durant l'any 2021

Conveni Societat Deportiva Formentera SDF 50 aniversari

Correcció d’errades a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador

Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera

Pròrroga ampliació termini de l’aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera.

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club Surf Formentera

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera

Aprovació de les bases i simultàniament de la convocatòria per atorgar ajudes als clubs esportius del municipi de Formentera per pal·liar la situació d’absència d’ingressos provocat per coronavirus (covid-19) 2020. Acord Comissió de Govern 18/11/2020

Proposta d’acord pagament Subvencions desplaçaments 2019

Conveni de col·laboració empresarial amb activitats d’interès general entre la Fundació Respiralia i el Consell Insular de Formentera 2020

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la SD Formentera

Atorgament de subvenció nominativa directa a la S.D. Formentera per la a gestió de l’escola-esport de futbol base per l’any 2020

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la contractació del servei de personal tècnic per portar les activitats de l´escola municipal de vela de Formentera per a l’any 2020

Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera

Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes al Programa d’esports a Formentera per l’any 2019

Proposta a la CG de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera per l’Escola esport base 2019

Proposta a la C. G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador

Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera

Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera

Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera

Aprovació inicial del Reglament d’ús del Centre d’Esports Nàutics del Consell Insular de Formentera. Informació pública

Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera

Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l'any 2018

Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Formentera Divers per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018

Aprovació de la convocatòria i les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2018

Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l’any 2018

Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la coordinació de l´Escola Municipal de Vela de Formentera per a l’any 2018

Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions i ajudes al programa d'esports a Formentera per l'any 2018

Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018

Bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera

Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF

Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017

Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives

Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera

Proposta de pagament de subvencions esportives

Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017

Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius

Bases programa de seguiment esportiu 2017

Bases III concurs de fotografia esportiva

Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives

BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"

Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016

Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera

Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies

Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera

Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016

Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera

Inscripció II Cursa de la Dona

Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives

Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials