• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Igualtat
Consell Insular de Formentera
Up

Igualtat

I Pla intern d'Igualtat entre dones i homes del Consell insular de Formentera 2024-2028

II Pla d'Igualtat de Formentera 2024-2027

Beca d'investigació de l'àrea d'Igualtat i LGTBI del Consell Insular de Formentera 2023

Aprovació del “I Pla DSFG, diversitat sexual, familiar i de gènere de Formentera 2023-2026”

Declaració Institucional 8 de març dia internacional de les dones

Beca d’investigació de l’àrea d’Igualtat i LGTBI del Consell Insular de Formentera 2022

Aprovació definitiva del I Pla d’Igualtat entre homes i dones de Formentera 2019-2022

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, per la promoció de la igualtat i prevenció de violència de gènere, per a l'any 2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, per la promoció de la igualtat i prevenció de violència de gènere, per a l'any 2016

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, per la promoció de la igualtat i prevenció de violència de gènere, per a l'any 2014

Edicte de publicació del Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Formentera per a la prevenció de la violència de gènere i l’atenció a les dones 2014

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, per a la promoció de la igualtat i prevenció de la violència de gènere per a l'any 2013

Aprovació definitiva del I Pla d’Igualtat entre homes i dones de Formentera 2019-2022