• Català
  • Castellano
  • English
Urbanisme, Ordenació del Territori i Activitats
Consell Insular de Formentera
 

Most viewed documents in this section

Cadastre (Urbanisme, Ordenació del Territori i Activitats/Cadastre)

Text refós i planimetria NNSS 2013 (vigents) (Urbanisme, Ordenació del Territori i Activitats/Text refós NNSS 2013)

Aprovació definitiva de la revisió de les NNSS de Formentera (Urbanisme, Ordenació del Territori i Activitats/Urbanisme i Ordenació del Territori)

Aprovació definitiva de la modificació núm. 1 de les NNSS 2013 (Urbanisme, Ordenació del Territori i Activitats/Aprovació definitiva modificació núm 1 NNSS 2013)

Aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera, relativa a la redelimitació dels conjunts històrics de Sant Francesc Xavier, Sant Ferran de ses Roques i el Pilar de Mola (Urbanisme, Ordenació del Territori i Activitats/Nova Categoria)