Formentera genera un 5% menys de residus en 2019 arran de l’increment de la recollida de matèria orgànica i la millora en la separació

photo-2020-02-06-10-35-22-1-El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que Formentera va generar l’any passat un 5% menys de residus en comparació amb 2018. En total, el 2019 a l’illa es varen recollir un total de 9.519,34 tones (t) davant de les 10.032,18 t que es varen enviar l’any passat a l’abocador de Ca na Putxa, d’Eivissa.

Aquestes xifres han disminuït principalment per mor de dos factors, segon explica el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz: “En primer lloc, cada vegada hi ha més conscienciació a Formentera i es fa una millor separació del vidre, paper i cartó; i per altra banda, és gràcies l’augment de recollida de l’orgànica que s’ha incrementat un 29,98% en un any”. La recollida de l’anomenada ‘cinquena fracció’ ha passat en un any de les 541,77 t recollides el 2018 a les 704,11 de l’any 2019. “Aquestes dades són gràcies a la feina que s’està fent en la campanya de recollida porta a porta que es fa principalment en el nucli urbà des Pujols entre els comerços que estan adherits i entre els grans generadors de residus de l’illa", ha subratllat el conseller. Aquest servei, segon ha destacat el conseller, ha disposat de l’assessorament d’informadors ambientals i de zelador de l’àrea de Medi Ambient, que han fet el seguiment de la campanya.

Resta de residus

Respecte a la resta de dades, l’any passat es varen recollir 6.902,98 t de residus sòlids urbans (RSU) enfront de les 7.509,84 t de 2018 (un 8,08% menys); de paper i cartó es varen recollir 958,58 t enfront de les 955,35 t de 2018 (un 0,34% més); d’envasos es varen recollir 680,42 t enfront de les 569,79 t de 2018 (un 19,42% més); i de vidre, 977,36 t enfront de les 997,20 t de 2018 (un 1,99% menys).

Amb les xifres de recollida orgànica selectiva, sumades a les de recollida de residus reciclats (vidre, envasos, paper i cartó) d’aquest any, el Consell de Formentera s’apropa més a l’objectiu marcat per la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats, que determina que el pes del residu reciclable ha de ser el 50 % del total. Ara mateix, el percentatge és del 32,48%, quatre punts més que al mateix mes que l’any passat.

L’agost ha estat el mes amb més quantitat de residus recollits, amb 1.637 tones, seguit de juliol, amb 1.528 tones i juny amb 1.271, 76 tones. El mes amb menys residus recollits és desembre, amb 356, 71 tones i després gener, amb 363,82.

Referent al servei, el conseller Sanz ha destacat que “s’ha realitzat un control de l’increment dels serveis de recollida, així com s’ha reforçat els serveis que ho demandaven per evitar problemes de saturació de contenidors i residus sense recollir. També s’han augmentat i redistribuït les freqüències d’aigualleixos i recollida manual en nuclis urbans com la Mola o es Pujols per donar servei a la demanda real”.

271 palets reciclats en quatre mesos

La conselleria de Medi Ambient va posar en marxa l’any passat un servei de reutilització de palets a la Deixalleria. Des del passat 18 de setembre, quan va començar el servei, s’han retirat un total de 271 palets, fet que ha suposat a més un estalvi de 1.151,75 euros, ja que en l’actualitat, aquests palets s’enviaven a la planta de transferència per ser triturats i posteriorment es traslladen a Eivissa, el que suposava un sobrecost econòmic per al Consell de Formentera.

Tots aquells que estiguin interessats a recollir palets poden acudir a la Deixalleria on s’ha habilitat un punt de lliurament i recollida. Les persones que els retirin han de complir amb una sèrie de requisits, com la prohibició de vendre els palets un cop adquirits, fer un bon ús d’ells i respectar tot el que afecti la normativa de Medi Ambient. A més, es prohibeix específicament la crema dels palets tractats amb pintures o vernissos.


6 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera