Consell i Govern impulsen l’autorització ambiental integrada de la subestació des Ca Marí per reduir-ne l’impacte

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que ahir el ple de la Comissió Balear de Medi Ambient va a aprovar l’autorització ambiental integrada de la planta des Ca Marí. Aquesta autorització impulsada des del Consell de Formentera estableix, segon ha recordat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, “les mesures correctores per a la central tèrmica des Ca Marí, que permetrà que la central compleixi amb els paràmetres tècnics i ambientals, mentre es procedeix a la instal·lació del tercer cable”.

Entre les actuacions previstes es proposen mesures correctores, tant per a vibracions, soroll, emissions de gas i tractament de residus.

A més, la planta ha de disposar de quatre estacions de mesura fixes, que han d’estar ubicades al voltant del polígon, que mesurin els valors sonors, amb uns paràmetres límit i en les franges diürna, vespertina i nocturna.

Aquestes mesures correctores han d’aplicar-se quan la planta incorpori de cara a la temporada turística els grups electrògens necessaris per proveir d’electricitat la subestació. També, amb l’aprovació d’aquesta autorització ambiental integral, se regularitza la situació administrativa de la planta.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha destacat la feina feta “de forma conjunta des del Consell, la Comissió Balear de Medi Ambient i la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic als darrers mesos” i ha desitjat que “amb aquestes mesures les molèsties que pateixen els veïns es minimitzin d’una vegada”.


4 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera