Formentera recorda la normativa de tinença d’animals de companyia

foto-ovelles premsa1El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Presidència, informa que amb motiu dels atacs produïts per cans a animals de producció de l'illa de Formentera, la institució ha fet un ban per recordar que l'ordenança municipal que regula la tinença d'animals de companyia prohibeix "la circulació per les vies públiques d'aquells cans que no vagin acompanyats i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. Aniran proveïts de morrió quan el temperament de l'animal ho aconselli, i sota la responsabilitat del seu propietari".

En aquesta comunicació, que ha estat repartida per les principals cartelleres informatives de l'illa i zones agrícoles de l'illa es recorda que "les infraccions comeses contra els preceptes d'aquesta ordenança seran sancionades amb multes de 30 fins a 15.000 euros". Així mateix el ban també inclou informació sobre el règim jurídic de la tinència d'animals potencialment perillosos i que diu "seran considerats cans potencialment perillosos aquells animals de l'espècie canina que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals".

El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, ha demanat responsabilitat als propietaris d'animals de companyia que poden ser potencialment perillosos pel ramat de l'illa o altres animals com gallines. "A més del mal que poden fer als mateixos animals, el dany repercuteix també en els propietaris del bestiar que són petits agricultors que conserven les tradicions de l'illa així com el seu paisatge".