El Consell de Formentera insta al Govern balear a què repari l'emissari i tramiti el projecte per a la regulació del fondeig al litoral de l'illa

ple-d-octubrev3El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes d'octubre. El plenari ha aprovat per unanimitat instar al Govern balear que inclogui en els pressupostos del 2020 una partida "per l'adequació i reparació de l'emissari de l'Illa de Formentera, amb les mesures pertinents de profunditat i traçat".

A la mateixa proposta, consensuada per tots els grups polítics, se sol·licita al Govern de les Illes Balears que "es realitzi una auditoria del funcionament de l'EDAR de Formentera, per establir les causes del possible deficient funcionament de la mateixa". Amb els resultats de l'auditoria, es demana al Govern que "es planifiqui un cronograma per adequar les instal·lacions de l'EDAR de Formentera a la situació actual, i aquest sigui comunicat al Consell Insular de Formentera".

En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que el "bon funcionament de les instal·lacions de tractament d'aigües a l'illa de Formentera és de vital importància" i ha destacat el fet que fos una proposta consensuada per tots els grups polítics."És un problema que afecta distints àmbits i és prioritari l'EDAR i l'emissari funcionin de manera adequada".

En el ple d'avui també s'ha aprovat, amb el suport de l'equip de Govern de GxF-PSOE, una proposta per instar al Govern balear a la tramitació del projecte remès per la regulació integral del fondeig al litoral de l'illa de Formentera. Aquesta regulació s'ha de fer "amb criteris de sostenibilitat ambiental i socioeconòmics i sempre condicionats a la capacitat d'acollida dels ecosistemes marins i d'acord amb els estudis tècnics ja realitzats pel Consell Insular de Formentera", segons recull la proposta.

"Creiem que és un problema important per a tota l'illa i que cal es porti cap endavant", ha assegurat el conseller Antonio J. Sanz, que ha recordat "l'elevada quantitat de fondejos que es produeix a diferents llocs de l'illa de Formentera i que provoca importants impactes sobre les praderies de posidonia". Sanz ha senyalat que al projecte "també sol•licita que s'ampliï el servei d'assessorament i vigilància al fondeig a tot el litoral de forma transitòria i fins que s'implementi el projecte de regulació".

Suport al professorat
D'altra banda, el ple també ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics una proposta per posar de manifestat el rebuig "a l'intent de posar en dubte la feina feta per part dels i de les docents i dels equips directius als diferents centres educatius de les Balears". Amb aquesta proposta de l'equip de govern el Consell de Formentera mostra el "reconeixement explícit i suport respecte a la qualitat i professionalitat en què el professorat i els equips directius desenvolupen les tasques docents i directives".

A més, amb aquesta iniciativa el Consell de Formentera "reconeix al Servei d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació com a garant de l'adequació de la feina docent que es fa als diferents centres respecte a totes i cadascuna de les normes i principis establerts per part dels poders legislatius". La consellera d'Educació, Susana Labrador, ha assenyalat que "arran la petició presentada per un partit polític a la mesa del parlament balear per visitar centres educatius, entre ells l'IES Marc Ferrer, hem considerat necessari fer aquest reconeixement al professorat per compensar aquest acte d'ingerència per posar en dubte la feina dels docents i així reconèixer la feina del servei d'inspecció educativa com a garant de la qualitat de l'educació a la nostra comunitat i també la dels docents".

Medalles Policia Local
A més, el ple també ha aprovat per unanimitat atorgar 6 diferents distincions als següents policies locals de l'illa: Genoveva Hernández (medalla de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu verd), Andrés Torres (medalla de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc i la Creu al Mèrit Policial amb distintiu verd), José Yern (Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc), Félix Ramos (medalla a la Permanència de Primera Categoria) i Vicente Aguilar (medalla a la Permanència de Segona Categoria),

De fet, demà dissabte 26 d'octubre es farà l'acte institucional d'entrega de les distincions als membres del cos policial. L'acte tindrà lloc a les 12 h a la Sala de Plens del Consell de Formentera situada al costat del Centre de Dia.

Declaració institucional
Per últim, el ple també ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Despatologització de la Transexualitat. La proposta, presentada per la consellera d'Igualtat i Lgtbi, Vanessa Parellada, té com a objectiu "fer visible el compromís del Consell de Formentera per aconseguir la normalització de totes les identitats sexuals i de gènere". "Per això hem tornat a organitzar per enguany activitats que pretenen la sensibilització social en relació amb la realitat de les persones trans*, igual que hem fet amb el col•lectiu LGTBIQ+ i com també fem en defensa del feminisme i de tots els posicionaments que defensen la justícia social", ha subratllat la consellera en la declaració.

El Dia Internacional d'Acció per la Despatologització Trans*, que se celebra cada any a l'octubre, és una iniciativa llançada per la plataforma activista STP, Stop Trans Pathologization, que des del 2009 persegueix, entre altres objectius, la retirada de la classificació dels processos de trànsit entre gèneres com a trastorn mental dels manuals diagnòstics (DSM de l'American Psychiatric Association i CIE de l'Organització Mundial de la Salut), l'accés a una atenció sanitària trans* i l'abolició dels tractaments de normalització binària a persones intersex.

25 d’octubre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera