Formentera reclama el correcte funcionament del servei de cirurgia de l’hospital i se suma a l’emergència climàtica

ple-2019-novembre-1jpEl Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes de novembre. A la sessió plenària s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics sol·licitar al Govern balear que restableixi “al més aviat possible, el correcte funcionament del servei de cirurgia a l'Hospital de Formentera" que actualment s'ha quedat sense especialista a l'illa.

En la proposta presentada pel conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, el Consell recorda que el servei de cirurgia d'un centre sanitari “és primordial per garantir la correcta assistència hospitalària de la població i que tot i que el Govern ha activat un pla de contingència el ple sol·licita que mentre duri aquest pla especial, s'estableixi un servei de presències físiques suficient per garantir la correcta atenció sanitària a l'Hospital de Formentera”.

Emergència climàtica
A més, el ple ha aprovat amb el suport de l'equip de Govern GxF-PSOE i l'abstenció del grup de l'oposició Sa Unió, declarar l'emergència climàtica a l'illa de Formentera, amb motiu del Dia del Canvi Climàtic. En la proposta, defensada pel conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, es reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, s'accepta “com a fets vertaders l'existència de la crisi climàtica i la gravetat de la situació". Per això, “és necessari el procés de reducció de les emissions com l'única manera d'assegurar el futur de l'illa”, afegeix la proposta.

La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i conscienciació de tota la població i fer veure la realitat de la crisi ecològica. Davant aquesta situació el Consell de Formentera es compromet a iniciar l'esmentat procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels objectius generals. Entre altres punts, el Consell es compromet a desplegar la nova llei autonòmica 10/2019 de Canvi Climàtic; a establir els compromisos polítics i recursos necessaris per garantir la reducció dels gasos efecte hivernacle; reduir progressivament l'ús dels combustibles fòssils; gestionar amb cura els espais públics; vetllar per la recuperació dels aqüífers o avançar cap a una economia de proximitat.

Declaració institucional
El ple també ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. La consellera d'Igualtat, Vanessa Parellada, ha destacat que “les nostres illes, després de les Canàries, són la segona comunitat amb més denúncies per violència masclista” Concretament, a la nostra illa s'han atès 29 dones durant l'any en curs per la violència exercida per les seves parelles, de les quals 13 han arribat via emergència i 16 a través de via atenció primària, segons ha explicat la consellera. Amb la declaració, els grups polítics del Consell de Formentera han manifestat el seu compromís com a administració pública de compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions públiques dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per a una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a la igualtat i la dignitat de totes les persones. Així mateix, també s'insta al govern de l'Estat a mantenir i complir el compromís econòmic acordat al Pacte d'Estat contra la violència de gènere, segons ha defensat Vanessa Parellada.

Molí Vell de la Mola
El ple també ha aprovat per unanimitat dues propostes més. Per una banda, una relativa a incoar l'expedient per declarar Bé d'Interès Cultural (BIC) el molí Vell de la Mola. Aquest molí, tal com ha explicat la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, i recull la proposta, “constitueix un element rellevant del patrimoni etnològic de Formentera, tenint en compte que és un dels set molins de vent fariners que en el seu moment existiren a l'illa i l'únic que conserva tota la mecànica que permetia dur a terme la molta del gra per obtenir farina”. Aquest molí forma part del Catàleg del Patrimoni Cultural de Formentera fet l'any 2010 que també estableix el màxim grau de protecció possible per aquest bé.

Altres propostes
Per altra banda, s'ha aprovat per unanimitat una proposta de Sa Unió en la qual s'insta al Consell a posar en marxa el servei de recollida d'animals domèstics morts dotant-lo dels medis necessaris per donar el servei. La proposta recull que aquesta “és una reclamació de molts propietaris d'animals i de professionals relacionats amb aquest col·lectiu” i recorda que “aquest servei està recollit en el reglament regulador del servei públic de recollida i transport dels residus sòlids urbans”.

El ple també ha aprovat dues propostes amb el vot a favor de l’equip de Govern de GxF-PSOE i l’abstenció de Sa Unió. Una d’elles ha estat la proposta d'establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada de les despeses i obligacions del Consell d'acord amb l'art. 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril. “Amb aquest nou reglament pretenem donar més objectivitat i fer més àgil la tramitació dels expedients de fiscalització per part dels treballadors del Consell, tot i que sempre hi haurà una feina de control per part del personal d’intervenció per donar garanties al procés”, segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell.

L’altra proposta aprovada ha estat la de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions, serveis i activitats esportives. En aquest sentit, la consellera d’Esports, Paula Ferrer, ha explicat que “feia falta una actualització de les taxes que simplificarà la feina a nivell administratiu i així s’aconseguirà afavorir el servei dels usuaris”.

Cal destacar que a la sessió plenària ha pres possessió del càrrec la nova consellera de Sa Unió Maribel Castelló Yern que substitueix a l'anterior consellera Anna Negre.


29 de novembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera