El Consell de Formentera guanya un altre litigi contra la licitació dels serveis de platges

Platja Es Pujols PremsaLa Sala del Contenciós Administratiu del TSJIB ha desestimat un recurs d’apel·lació formulat contra la corresponent Sentència dictada pel Jutjat d’aquest ordre, número 2 de Palma presentat contra l'acord plenari del Consell Insular de Formentera de 14 de juny de 2013 en virtut del qual «foren exclosos els lots 24 i 26 de la licitació per a l’adjudicació del contracte d'explotació dels serveis de temporada de les platges de Formentera del període 2013 a 2020», segons ha explicat el Secretari de la institució, Àngel Navarro.

Aquesta sentència dictada el passat 22 de setembre és ferma, segons ha declarat el lletrat del Consell de Formentera, que ha afegit que «la Sala ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat contra una sentència anterior, la número 370 de 15 de desembre de 2014 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma, que també donava la raó al Consell».

El President de la Sala del Contenciós Administratiu, ponent de la Sentència, Fiol Gomila, ha considerat que els motius de l’exclusió dels lots 24 i 26 estan fonamentats, ja que l’Administració ha pogut constatar que «el recurrent no havia acreditat la seva solvència tècnica i, la seva no era l’oferta més avantatjosa»,  segons ha explicat Àngel Navarro. Per tant es reconeix que el Consell de Formentera va fer una licitació correcta dels serveis de platges i «es fa la imposició dels costos processals d’aquesta alçada jurisdiccional a la part apel·lant», segons recull la sentència, contra la qual no s'admeten més recursos.