7 empreses de Formentera comptaran amb una acreditació de qualitat als seus establiments

Formentera ha estat escollida com a Destinació SICTED, amb l’objectiu d’implantar un sistema de qualitat a tota l’illa en un període de 2 anys
El Tribunal avaluador del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació, format per l’Institut d’Estratègia Turística (INESTUR), la conselleria de Turisme de Formentera i una consultora externa, s’ha reunit a Formentera per a seleccionar les empreses turistiques que han superat totes les proves d’aquest sistema de qualitat.
Recordem que Formentera ha estat escollida per a participar en aquest programa per disposar d’uns paràmetres turístics idonis per a la instal·lació d’un sistema de qualitat d'aquestes característiques i  implantar, d’aquesta manera,  una veritable acreditació per a tota l'illa.
De les 29 empreses inscrites en un principi, i després de les reunions mantingudes, només 9 d’elles decidiren continuar amb els tràmits. Finalment, com a resultat del tribunal qualificador,  seran 7 les  empreses que disposaran de l’acreditació de qualitat a l’entrada dels seus comerços.
Aquestes 7 empreses, compleixen amb els requisits marcats per la consultora externa, que ha elaborat un manual de bones pràctiques on estan detallats tots els paràmetres que s’han de complir.

Les empreses que han obtingut l’acreditació  a Formentera, són les següents:
Autocares Paya
Hostal Bahia
Hostal Rosales
Hostal Sa Volta
Pimeef Formentera
Policia Local
Viatges Es Freus

Tot i que cadascuna de les empreses seleccionades tenen un manual adaptat als serveis que ofereixen (allotjament, restaurants, agències de viatge, associacions empresarials, etc), hi ha una sèrie de requisits comuns per a formar part del Sistema de Qualitat Turística.
Aquests requisits van referits als recursos materials i proveedors, al personal, a la organització, a les instal.lacions i els equipaments, a la comercialització del producte, a la satisfacció del client i a la gestió mediambiental, entre d’altres.
Una Comissió Avaluadora farà un seguiment annual per a assegurar que les diferents empreses continuen complint amb els requisits predeterminats per a ser una destinació SICTED. Els primers dos anys del programa seran supervisats per aquesta comissió, que vetllarà pel seu compliment, i que assessorarà a les empreses a garantir la qualitat turística als seus establiments.
Aquest Sistema ofereix solucions per a la rentabilitat del negoci, la certificació de l’establiment i la seva projecció comercial. Això permetrà augmentar i millorar la percepció de fiabilitat i seguretat del servei per part del client i posicionar Formentera com a una destinació turística de qualitat.
L’objectiu d’aquest programa  la implantació de models de qualitat turística a diferents destinacions, amb la finalitat de que arribi a tota la destinació en el seu conjunt, en aquest cas a tota la illa de Formentera. Com a objectiu a curt plaç, s’espera que de cara a l’any que ve, s’amplii la llista d’adherits i Formentera sigui en la seva totalitat una destinació SICTED.