El Ple aprova sol·licitar a Abaqua una rebaixa del preu de l'aigua

ple 270415El Ple del Consell de Formentera celebrat aquest matí ha aprovat, amb els vots favorables de Gent x Formentera, PSOE i GUIF, i l'abstenció del Partit Popular, sol·licitar a Abaqua una rebaixa del preu de compra de l'aigua de la dessaladora.

La raó per fer aquesta sol·licitud és que a finals de març es va adjudicar la construcció i explotació de la remodelació de la Dessaladora d'Aigua de Mar de Formentera a l'empresa SADYT per 7.352.441€, un preu molt per baix dels 11.715.452€ pressupostats. La demanda de Formentera és consultar els estudis financers de costos a Abaqua i demanar que la rebaixa repercuteixi en el preu de l'aigua als consumidors.

Actualment, el preu mig de l'aigua a Formentera és de 1,95€ el metre cúbic mentre que el mateix preu mig a Espanya és de 0,85€ el metre cúbic. Un altre punt destacat de la sessió d'aquest matí, que és la darrera sessió ordinària de la legislatura, és la l'aprovació per unanimitat de la proposta als altres Consells Insulars de fer servir els múltiplex d'àmbit insular per assegurar la recepció de canal 33, Club Super 3 i canal 3/24, que s'han deixat de veure aquest mes d'abril, segons Sònia Cardona, de Gent x Formentera, “per una raó política, que se suma a tots els atacs que el català ha rebut del Govern de Bauzà aquesta legislatura”. José Manuel Alcaraz, del Partit Popular, ha declarat que les raons d'haver perdut aquests tres canals han estat “tècniques”.

Altres punts del dia que han estat aprovats per unanimitat ha estat la creació d'una comissió mixta de patrimoni entre el Consell de Formentera i el Bisbat d'Eivissa, per assessorar el Consell de Formentera sobre l'estat de conservació i necessitats de restauració de patrimoni eclesiàstic i el conveni entre la Conselleria de Família i Serveis Socials i el Consell de Formentera pel manteniment i funcionament de places al Centre de Dia per persones en situació de dependència. La conselleria del Govern Balear destinarà entre 33€ i 41€ al dia, segons el grau de dependència a cada persones, “la mateixa quantia que l'any anterior”, ha declarat Dolores Fernández, conselleres de Benestar Social del Consell de Formentera,

Un altre punt que s'ha resolt per unanimitat ha estat la sol·licitud de la posada en marxa, de forma urgent, de la bassa de reg, que es va acabar el mes de novembre de 2009 i encara avui no ha entrat en funcionament. També ha tingut el vot favorable de tots els grups polítics l'aprovació inicial del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF), un òrgan de consulta i participació en matèria d'educació.

La sessió d'avui també ha servit per donar de baixa els drets i les obligacions del Consell Insular d'Eivissa, en compliment de l'acord de març de 2014 de liquidar i compensar els deutes que els dos Consells insulars tenien l'un amb l'altre.

Els drets de cobrament que tenia el Consell de Formentera, acumulats entre 1997 i 2008, eren de 1.373.119€, mentre que les obligacions, contretes entre 2009 i 2012 eren de 1.259.145€. L'antiguitat dels drets respecte a les obligacions ha estat l'element que ha fet valorar positivament a favor de la compensació, segons han declarat els membres de l'equip de govern, amb l'abstenció de PP i GUIF.

També amb l'abstenció de PP i GUIF, l'equip de govern de Gent x Formentera i PSOE ha aprovat inicialment l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'Escola d'Estiu.

Alejandra Ferrer: “Només podem competir si som diferents”

En el darrer ple de la legislatura s'ha produït la compareixença de la consellera de Turisme, Mobilitat i Comerç del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, que ha indicat que l'objectiu del Consell en les matèries que gestiona és “seguir sent una illa única i diferent”. Per Ferrer, l'única manera de competir és ser diferent a la resta de competidors”.

Alejandra Ferrer ha estat molt crítica amb el Govern Balear en matèries com la “no transferència de competències en promoció i en la falta d'interès en la regulació marítima, on tampoc ha fet res que no sigui pagar a les navilieres pel descompte dels residents”.

Ferrer ha destacat “el reglament d'estades turístiques en habitatges i el pla de qualitat, la regulació de l'aparcament a La Savina i la reordenació del Parc Natural” com els últims projectes assolits per les seves àrees de gestió.