Associació d'Artistes de Formentera (ADAF)

Associació d'Artistes de Formentera
Venda Molí s'Estany can Rosado 2885 - Ap.correus 307 Sant Francesc
adaformentera@gmail.com
www.gallery.formentera.es
657 488 744

Any de fundació: 2002
Finalitat: Promoure l'art, i l'obra dels artistes associats.
Núm. Registre Formentera: 9
Secció: B. Cultura, Art i Patrimoni; F. Territori i activitats econòmiques