Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de subvencions en matèria de patrimoni cultural 2021

Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de subvencions en matèria de patrimoni cultural 2021