Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera

Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera