Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l'any 2021-2022

Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l'any 2021-2022