Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera

Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera