Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals

Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals