Proposicions aprovades dels grups polítics de l'oposició

Legislatura 2015-2019

Proposicions aprovades del grup municipal 'Sa Unió'