Proposicions del grup municipal Sa Unió

Proposició relativa al programa de salut i protecció del medi ambient del Govern Balear "platges sense fum", Ple ordinari 30/08/2019

 

 

Proposició relaiva al servei d'animals domèstics morts, Ple ordinari 29/11/2019

 

 

Proposició relativa a la millora del carrer Àngela Molina de la Mola, Ple ordinàri 19/12/2019

 

 

Proposició relativa a l'adhesió al sistema MELIB (Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears) Ple ordinari 31/01/2020

 

 

Proposició relativa al manteniment de les aules prefabricades del Col·legi de Sant Ferran de Ses Roques, Ple ordinari 31/01/2020

 

 

Proposició relativa a realitzar una campanya de retirada de fibrociment, Ple ordinari 25/02/2020

 

 

Proposció relativa a la millora de la intersecció de la carretra de Porto-salè, Ple ordinari 25/02/2020

 

 

Proposta transaccional relativa a mesures urgents de contingència, Ple ordinari 29/05/2020

 

 

Proposta transaccional relativa al Portal de transparencia del Consell Insular de Formentera, Ple ordinari 26/06/2020

 

 

Proposta transaccional relativa a sol·licitar la prova de PCR per detectar el virus de la COVID-19 als viatgers d'origen, Ple ordinari 31/07/2020

 

 

Proposició relativa a la cita prèvia telemàtica de OAC i ITV, Ple ordinari 31/07/2020

 

 

Proposició relativa a Oficines d'Atenció al Ciutadà a la Mola i a Sant Ferran, Ple ordinari 26/08/2020

 

 

Proposta transaccional relativa al finançament del conveni de carreteres, Ple ordinari 25/09/2020

 

 

Proposta transaccional relativa a la posada en marxa del servei de diàlisi de l'Hospital, Ple ordinari 25/09/2020

 

 

 

Dictamen de la Comissió Informativa, a partir de la proposoció del grup polític Sa Unió, de reiterar la petició acordada en sessió de Ple de 31/08/2018 per incloure el Consell Insular de Formentera com membre als Estatus del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, Ple 28/10/2020

 

 

 

Proposta transaccional relativa al transport de residus a Eivissa, Ple ordinari 28/10/2020