Tennis School

Foto de les instal·lacions de l'escola de tennis

El programa esportiu imparteix sessions de tennis des de les edats inicials de la pràctica del tennis, iniciació, perfeccionament fins a les edats competitives i les edats següents amb classes dirigides als adults.

Aquestes instal·lacions tenen vocació de servei públic dirigit a la població de Formentera però no és aliè al gran moviment turístic i es planteja com una oferta complementària esportiva dirigida als visitants estivals. 
L’escola ofereix activitat de tennis cada dia de la setmana en horari establert de matí i tarda amb un equip de professionals d’acord amb l’esforç de Formentera en l’esport municipal i turístic.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it