• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 61
2 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 669
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 621
4 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 631
5 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 732
6 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 793
7 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 750
8 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 871
9 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 945
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 1277
11 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 1275
12 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 1529
13 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 1686
14 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 1813
15 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 1760
16 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 1799
17 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 1796
18 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 1933
19 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 1999
20 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 1995
21 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2541
22 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 5967
23 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 2824
24 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 2965
25 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 2998
26 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 3284
27 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3268
28 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 3197
29 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 3223
30 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3224
31 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 2851
32 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 2800
33 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 2678
34 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 2805
35 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2682
36 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 3430
37 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 3369
38 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 4054
39 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 4421
40 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 4371
41 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 4259
42 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 4415
43 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 4402
44 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 4758
45 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 4500
46 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 4696
47 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 4757
48 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5028
49 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 5553
50 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 5506
51 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 5856
52 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 5518
53 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 5704
54 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 5618
55 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 5728
56 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 5717
57 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 5944
58 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 6216
59 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 6288
60 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 7547
61 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 6261
62 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 6496
63 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 6853
64 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 6430
65 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 6721
66 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 6753
67 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 6720
68 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 6745
69 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 6953
70 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 7017
71 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 7005
72 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 7163
73 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 7447
74 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 6939
75 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 7290
76 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 7444
77 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 7565
78 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 7294
79 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 7427
80 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 10620
81 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7275
82 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 7210
83 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 7532
84 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 7539
85 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 7652
86 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 7674
87 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 7768
88 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 8429
89 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 7834
90 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 7882
91 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 8046
92 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 9571
93 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 9832
94 Resultat del sorteig: Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 8464
95 Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 8113
96 Tràmit d'informació pública de l'aprovació del Pla insular de gestió del patrimoni cultural de Formentera, per als anys 2015 i 2016 8545
97 Ajuts per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'Illa de Formentera, curs 2014-2015 8703
98 Beques d'estudis superiors per a estudiants a Formentera, curs 2014-2015 11271
99 Aprovació de la concessió d'ajuts de les beques d'estudis superior per a estudiants de Formentera, Curs 2013-2014 10299
100 Aprovació de la concessió d'ajuts per llibres de text per al curs 2013/2014 10867

Page 1 of 2

Start
Prev
1