• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 49
2 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 587
3 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 777
4 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 711
5 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 786
6 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 797
7 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 1146
8 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 1740
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 1607
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 1605
11 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 1735
12 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 1723
13 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 1578
14 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 1726
15 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 1759
16 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 2068
17 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 1984
18 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 2240
19 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2415
20 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 2542
21 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 2490
22 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 2537
23 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2547
24 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 2668
25 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 2758
26 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2740
27 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3299
28 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 7775
29 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 3576
30 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 3714
31 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 3745
32 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4016
33 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3993
34 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 3963
35 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 3950
36 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3935
37 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 3546
38 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 3503
39 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 3365
40 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 3524
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 3375
42 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 4136
43 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 4114
44 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 4802
45 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 5169
46 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 5083
47 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 4993
48 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 5161
49 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 5147
50 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5514
51 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 5224
52 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 5434
53 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 5480
54 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5741
55 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 6298
56 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 6229
57 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 6612
58 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 6242
59 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6440
60 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6344
61 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6461
62 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6469
63 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 6660
64 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 6945
65 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 7007
66 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 8269
67 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 6966
68 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 7211
69 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 7637
70 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 7195
71 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 7477
72 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 7463
73 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 7449
74 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 7467
75 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 7672
76 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 7740
77 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 7730
78 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 7882
79 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 8169
80 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 7638
81 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 8024
82 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 8165
83 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 8300
84 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 8008
85 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 8147
86 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 11566
87 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8006
88 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 7952
89 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 8262
90 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 8269
91 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 8340
92 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 8395
93 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 8473
94 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9192
95 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 8528
96 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 8579
97 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 8729
98 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 10317
99 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 10549
100 Resultat del sorteig: Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 9180

Page 1 of 2

Start
Prev
1