• Català
  • Castellano
  • English

Àrea d'Infància i Família

Aquesta àrea treballa una sèrie de condicions individuals, educatives, socials i relacionals amb les famílies amb menors a càrrec, amb l’objectiu de millorar les relacions familiars, educatives i socials. A més de l’atenció familiar individualitzada es porten a terme els següents programes: Activitats d’Educació per a la salut i prevenció de les Drogodependències per a escolars, de darrer cicle de primària i primer cicle de secundària, (dins el Programa d’Educació Vial de l’Ajuntament de Formentera). Programa d’intervenció socioeducativa Alter, per a joves en risc d’exclusió escolar i social. Coordinació amb l’Oficina de Defensa dels Drets dels Menors (ODDM), del Govern Balear, així com Protecció de Menors del Consell Insular d’Eivissa.
Composició: 1 educador social
Funcions: Orientació i assessorament, promoció de la salut, absentisme escolar...
Serveis: Prestacions en benefici de la comunitat, Programa Alter i Pise, punt de trobada, mediació familiar, targeta nadó (parts o adopcions múltiples)...
Horari: Dilluns i dimecres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h.
educaciosocial@conselldeformentera.cat