• Català
  • Castellano
  • English

Àrea de Dependència

Aquesta àrea va dirigida a aquelles persones majors dependents o persones amb discapacitats moderades i severes o gran dependents i a persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents. Les tasques van des de informació dels serveis que ofereix la Llei de dependència, assessorament, acompanyament, valoració del grau de dependència i elaboració del programa individual d’atenció (PIA).
Composició: 1 treballador social
Destinataris:
Persones majors dependents, persones amb discapacitats moderades i severes o gran dependents i a persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents
Funcions / Serveis:
Assessorament, acompanyament, valoració del grau de dependència, elaboració del programa individual d’atenció (PIA), a les persones interessades en fer efectiu el dret a l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal.
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dimecres de 17 a 19 h.
ts@conselldeformentera.cat