• Català
  • Castellano
  • English

Obres fetes

- Urbanització i millora dels carrers Dènia, Llevant i Balandreta a la Savina
- Condicionament del mirador de Sa Senieta i construcció de voreres a un tram del carrer del Pla del Rei a Sant Francesc Xavier
- Finalització de les obres de conversió per a zona de vianants del carrers de Mallorca, Menorca, l’Havana i Alacant a Sant Ferran
- Finalització de les obres de condicionament de la zona verda i el carrer del Llaüt Laura a Sant Francesc Xavier
- Substitució de les canonades de clavegueram de la Savina
- Arranjament dels carrers del cementeri municipal de Formentera
- Construcció de la pista de patinatge a Sant Francesc Xavier
- Primera fase de soterrament de contenidors de residus
- Ampliació de l’escoleta infantil “Sa Miranda” a Sant Francesc Xavier
- Dotació d’infraestructures al nucli urbà de la Mola
- Construcció de la recta d’atletisme en el recinte del camp de futbol
- Conversió per a zona de vianants del carrer d’Isidor Macabich a Sant Francesc Xavier
- Conversió per a zona de vianants del carrer d’Eivissa a Sant Francesc Xavier
- Conversió per a zona de vianants del carrer de Ramon Llull i un bocí del carrer Santa Maria a Sant Francesc Xavier
- Ampliació i condicionament de l’aparcament de l’avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran de ses Roques
- Construcció de passos de vianants amb ressalt als nuclis urbans de l’illa de Formentera.
- Construcció rampa-varador de s’Estany des Peix
- Instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics
- Condicionament de l’arxiu històric de Formentera
- Instal·lació de les marquesines de les parades del transport públic de Formentera.
- Instal·lació d’una xarxa d’interconnexió entre els edificis públics dels Consell Insular de Formentera i implantació de la xarxa sense fils Formentera Wi-Fi
- Condicionament de l’oficina d’informació turística de la Savina
- Condicionament de la Sala Municipal de Cultura (Cinema) per a les arts escèniques
- Condicionament d'un local per a Centre Social i de Majors de Sant Ferran de ses Roques
- S’ha portat a terme el reasfaltat de les següents carreteres:
      − la carretera des Ca Marí
      − la carretera de sa Punta Prima
      − la carretera de Portossalé
      − la carretera de Sant Ferran as Pujols
- A més, a causa del deteriorament del Camí Vell de la Mola (hi ha passat la xarxa de sanejament de la Mola, la xarxa de regadiu d’aigües terciàries i la línia de mitja tensió a Sant Francesc), s’ha rehabilitat aquest camí en el tram comprés entre Sant Francesc Xavier i la carretera des Ca Marí.
- Canvi del paviment de les pistes esportives de l’Escola de la Mola, per gespa artificial
- Substitució de la gespa artificial de les pistes esportives des Cap