• Català
  • Castellano
  • English

Recursos Humans del Consell Insular de Formentera

El Consell Insular de Formentera convoca ocasionalment oferta pública d'ocupació, destinada a cobrir les places vacants de la seua organització.

Tanmateix, de forma extraordinària, altres convocatòries per cobrir, de forma urgent i per necessitats dels serveis, altres places vacants.

La selecció del personal al servei de l'administració pública s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i mitjançant el sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure, en el qual es garanteixin, en qualsevol cas, els principis contitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de publicitat.

AVÍS: Recursos humans no accepta cap sol·licitud de treball ni currículum fora de convocatòria.