• Català
  • Castellano
  • English

Serveis de Psicologia

L’objectiu fonamental del Servei és avaluar i facilitar intervencions terapèutiques individuals i grupals a les persones usuàries que ho necessiten. Si per al contrari no és possible oferir solucions adequades, realitzar la derivació al professional més indicada perquè realitzi la intervenció. Així mateix la col·laboració directa amb altres membres de l’equip facilita l’elaboració de programes individualitzats d’intervenció no emmarcats directament dins el Servei de Psicologia.
Composició: 1 psicòleg
Horari: de dilluns a dijouss de 9 a 14 h
psicoleg@conselldeformentera.cat