• Català
  • Castellano
  • English

Taller d’ocupació “Tramuntana”

Es tracta d’un programa de formació laboral i d’ocupació per a persones en situació d'atur, que tenguin 25 anys o més i estiguin inscrites en l'oficina d'ocupació. Tenen preferència les persones candidates que estiguin en alguna de desocupació de llarga durada, aturats majors de 45 any, dones i persones amb alguna discapacitat.
El taller té una durada de 6 mesos.

Especialitat:
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.