• Català
  • Castellano
  • English

Posada en marxa dels repetidors de senyal de TDT a Formentera

repetidors_webA partir d’avui es posa el marxa el repetidor de Sa Miranda, que emetrà el senyal de Televisió Digital Terrestre (TDT) a les zones de Portossalè i la Savina, el que permetrà millorar la cobertura a aquestes zones d’ombra que presentaven moltes dificultats per a la recepció de la TDT.

Aquest nou centre a Sa Miranda, és el primer d’un total de tres centres que també estan prevists posar-se en funcionament aquest mateix mes de març, concretament a Sant Ferran (22 de març) per millorar la cobertura as Pujols i Punta Prima i as Cap de Barbaria (25 març), amb la intenció d’ampliar-la a Cala Saona i la zona oest des cap.

A petició del Consell Insular de Formentera, Multimèdia Illes Balears (MIBSAU) pertanyent al Govern de les Illes Balears, ha estat treballant en la instal·lació dels nous repetidors, efectuant l’estudi i la posada en marxa dels mòduls i les antenes  que posaran fi als problemes existents amb el senyal de la TDT.

Aquests nous emissors de senyal complementaran el repetidor de Sa Talaiassa, que des de la seua instal·lació al 2007 ha donat cobertura a tota l’illa. La insuficiència de potència d’aquesta torre d’emissió va ser objecte d’una ampliació de potència produïda a instàncies del Consell de Formentera el 2008.

Amb la instal·lació dels nous repetidors que emeten en vertical, en la majoria dels casos, es podrà rebre senyal de més d’un repetidor alhora i es recomana que tots els domicilis direccionin les antenes en vertical cap a l’emissor de senyal més proper. Tot i així, en els primers mesos d’emissió es podrien produir algunes interferències puntuals derivades dels ajustos que s’aniran fent a les antenes i que són habituals en aquest tipus d’instal·lacions.

Amb l’inici d’emissions dels centres de Sant Ferran i Cap de Barbaria aquests pròxims dies, Formentera haurà passat a disposar d’un a quatre centres emissors de televisió en poc més d’un any, el que ve a millorar de forma notable el mapa de centres de telecomunicacions a l’illa i permetrà acabar amb una de les reclamacions més freqüents referent a les dificultats de visió dels canals de televisió local.

Recordem que, per tal de minimitzar els problemes de recepció de la TDT, des del Consell de Formentera es varen demanar equips de recepció del senyal via satèl·lit subvencionats pel Govern Balear, que permetien optar a aquesta solució als domicilis amb majors dificultats en la recepció de senyal.

La instal·lació dels repetidors a tres punts del territori insular és fruit de la signatura d’un conveni de col·laboració amb la conselleria d’Innovació i Noves Tecnologies del Govern Balear a finals del 2009, valorat en 360 mil euros, i que ha set subvencionat pel Govern Balear i parcialment pel Govern Central, amb els fons del Plan Avanza.


Televisió Digital Terrestre
L’apagada analògica es va produir el dia 30 de juny de 2009 a Formentera, a Eivissa i a Menorca donant l’entrada a la Televisió Digital Terrestre de forma generalitzada.

Aquest canvi tecnològic va ser impulsat pel Ministeri de Foment en 4 fases diferents, agrupant conjunts de diferents ciutats i Comunitats Autònomes, i té com a partida un Pla d’impuls a la Televisió Digital Terrestre aprovat al 2004 per l’Estat i que va derivar en el Reial Decret 944/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprovà el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre.

Els avantatges principals que ofereix la televisió digital terrestre són, a nivell tecnològic, passar d’1 a 4 canals televisius per cada freqüència UHF, un major nombre de canals, bona part d’ells gratuïts, una millor resolució d’imatge i so, com ara emissions en format panoràmic, la incorporació d’un menú multi pantalla, tecnologia per a l’accessibilitat a la informació de persones invidents o amb problemes auditius i accés a serveis interactius, entre altres avantatges.

Amb la intenció de preparar i donar suport a les institucions locals, la direcció general de Noves Tecnologies i Innovació del Govern Balear al 2009, va posar en marxa un programa de comunicació d’abast autonòmic per tal de coordinar l’apagada analògica al conjunt de les Illes Balears. Aquest programa es va executar a través de l’empresa pública Multimèdia Illes Balears, la qual té l’encomana de vetllar per la cobertura, recepció i difusió de la TDT.