• Català
  • Castellano
  • English

El nou manteniment de la xarxa Wi-Fi Formentera permetrà millorar el servei i consolidar la xarxa actual

mantenimentwifi_webLa consellera de Medi Ambient i Noves Tecnologies del Consell Insular de Formentera, Sílvia Tur, ha presentat avui en roda de premsa l’adjudicació del manteniment de la xarxa Formentera Wi-Fi a l’empresa Brújula Tecnologies de la informació.

La creació d’una xarxa municipal de servei Wi-Fi el 2010 va permetre que Formentera és posicionés com a un dels pioners dins l’àmbit nacional en permetre l’accés a Internet  a la ciutadania del seu municipi.

En una primera fase el projecte va permetre la creació d’una xarxa d’interconnexió d’edificis públics municipals i, per l’altra banda, la creació d’una xarxa wi-fi d’1MB a tots els nuclis urbans. Des de llavors, el servei de manteniment de la xarxa s’ha prestat amb el personal propi del Consell i amb assistències tècniques puntuals, tot i que aquest nou contracte permetrà estendre la cobertura d’atenció als usuaris actuals i futurs i ampliar la xarxa de forma progressiva.

Per altra banda, val a dir que en el transcurs dels darrers dos anys s’han reforçat punts com ara es Ca Marí, ses Bardetes, es Pujols, Cala Saona i Cap de Barbaria, can Marroig entre d’altres, promovent una millor cobertura de xarxa als nuclis residencials propers als nuclis urbans.

El nou contracte s’ha adjudicat per un total 34.864,28 euros anuals (IVA inclòs) i el contracte és per dos anys, prorrogable amb altres dos. En termes econòmics l’objectiu del Consell Insular és que el cost que suposa aquest servei es pugui autofinançar a través de les quotes del usuaris residents i els turistes, i si és viable, també amb insercions publicitàries.

La primera tasca que es durà a terme és una auditoria per a conèixer el punts més febles del servei i reforçar-los. A més a més, A partir del setembre, la xarxa Wi-Fi Formentera comptarà amb un sistema de control permanent que permetrà donar resposta immediata a qualsevol incidència que es pugui produir. Mitjançant una eina (Nagios), la xarxa estarà monitoritzada les 24 hores i disposarà d’un sistema d’alertes (Nagvis) que es visualitzaran sobre un mapa de l’illa i que permetran actuar de manera immediata allà on es produeixi el problema. Per dur a terme aquesta tasca l’empresa comptarà amb un servei tècnic a Formentera.

Per garantir un bon servei a ciutadans i turistes, es disposarà d’un telèfon d’atenció, gestionat per un call center, en català, castellà i anglès, que estarà operatiu tots els dies de la setmana, des de les vuit del matí fins a les dotze del vespre, per tal de resoldre qualsevol consulta o incidència que puguin plantejar els usuaris. El sistema d’atenció telefònica estarà operatiu a partir de setembre.

La finalitat és que la ciutadania de  Formentera utilitzi cada vegada més la xarxa i que els turistes sàpiguen que disposen de canals de comunicació eficients a l’illa. Així es pot aconseguir que els turistes es converteixin en “agents actius” de promoció de Formentera i els seus serveis amb la immediatesa i globalitat que avui ens permeten Internet i les xarxes socials. Brújula és una empresa amb experiència en l’àmbit turístic i en publicitat i màrqueting en línia, pel que s’ha contemplat el desenvolupament de campanyes de difusió de l’ús de la xarxa Wi-Fi, especialment en les xarxes socials, a més d’en altres canals existents.

Pel que fa al sistema tarifari no canvia i es facturarà segons ordenança fiscal del Consell, a  10 €/mensuals,  mes IVA a residents i 15 €/setmanals més IVA, als turistes.

Per a més informació sobre la xarxa Wi-Fi Formentera, podeu trucar al telèfon 971 59 44 28 o bé consultar la pàgina web www.wififormentera.com.