• Català
  • Castellano
  • English

L’àrea de Tecnologies de la informació del Consell de Formentera avança cap a la creació de la plataforma electrònica d’atenció ciutadana

Ja està disponible el servei d’emissió de certificats de residència en línia

adm_electr_webL’Administració Electrònica dona una nova passa endavant a Formentera amb l’expedició dels certificats de viatge a través de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), de manera instantània i gratuïta, només fent ús del certificat digital o el DNI electrònic. A partir d’avui els certificats de viatge expedits en línia disposaran d’un segell electrònic que permet validar la identitat de l’administració a l’hora d’expedir documents per via telemàtica, fet que reforçarà la seguretat pel que fa a la validesa dels documents oficials.

L’objectiu del Consell Insular és convertir l’actual Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana en Administració Electrònica de forma que s’integrin al màxim els serveis públics i s’ofereixi un major ventall d’informació i tràmits les 24 hores i els 7 dies a la setmana.
 
El Consell Insular de Formentera avança ininterrompudament cap a una millor implantació de la Llei  11/2007, d’accés electrònic  de la  ciutadania  als  serveis  públics, que planteja el repte a totes les administracions públiques de garantir que el ciutadà  pugui gaudir de l’accés a la seva administració per mitjans electrònics amb total garantia de seguretat i validesa jurídica.

La seu electrònica disposa dels mecanismes de seguretat necessaris perquè les transaccions es realitzin amb plena tranquil·litat per al ciutadà, sense riscos de suplantació d’identitats a la xarxa. Les persones usuàries de l’administració electrònica només hauran de tramitar el certificat digital, accedint a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a través de la web www.fnmt.es. Una vegada tramitat, s’obtindrà un codi que s’haurà de validar  a l’Agència Tributària de les Illes Balears, que també compta amb seu a Formentera. L’obtenció del certificat digital es viable en un termini màxim de 24h.

Al nou catàleg de serveis telemàtics, el Consell insular oferirà a més del registre de documents ininterromput tots els dies de l’any,  la consulta de les actes i resolucions d’acords d’òrgans col·legiats, tauler  d’anuncis, accés als butlletins oficials, connector amb padró d’habitants, ofertes de treball, normatives municipals, pressupostos de la institució, i consulta de dades a la carpeta ciutadana. A dia d’avui es poden tramitar uns 32 serveis aproximadament, i ja s’han registrat 2453 visites a la OVAC en el que portam d’any.
 
Això permet que la web del Consell Insular estigui més encarada a donar informació més institucional, de les seves àrees i contactes, així com informacions de caire més social o cultural, mentre que l’avanç en l’administració electrònica virtual (OVAC) serà una veritable plataforma constituïda com a seu per a consultar i/o realitzar tràmits, i servei de registre entre molts altres.

Aquests són alguns dels serveis telemàtics disponibles però, properament, s’aniran incorporant nous procediments electrònics que, en l’actualitat, estan en procés de desenvolupament.

Aquests serveis s’emmarquen en un procés de contínua innovació i millora per part de l’àrea de Tecnologies de la informació i la Comunicació que, juntament amb la renovació de les webs corporatives, www.consellinsulardeformentera.cat i www.formentera.es, i amb la implantació del programa Formentera Modernitza, un projecte que comunica via electrònica les diferents oficines i seus del Consell insular de Formentera, ha fet possible la informatització dels procediments de totes les àrees i la posada en marxa de la OAC i OVAC.

En aquesta innovació tecnològica, també destaquen iniciatives com la newsletter mensual de la institució insular, la qual es pot sol·licitar la subscripció a través de la pàgina web.

Amb tot això, podem dir que Formentera ha estat un dels primers indrets a les Balears a adaptar de manera efectiva els seus serveis municipals a l’administració electrònica, i es continua treballant per millorar els fonaments de la Llei 11/2007, d’accés a la informació i tramitació electrònica. De cara al primer trimestre del 2013, s’espera tenir tota la plataforma desplegada i la seu electrònica totalment implementada.