• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera reclama al govern la revisió de les freqüències de TDT a l’illa

xarxa2La consellera de Medi Ambient i Tecnologies de la Informació i Comunicació de Formentera, Sílvia Tur, ha remès una carta al director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic del Govern Balear, Antonio Jorge Mateos Sastre, per a exigir una vegada més la posada en marxa del repetidor de TDT a Sant Ferran, així com la revisió del servei actual de la televisió digital a l’illa de Formentera.

Aquest repetidor va ser instal·lat fa gairebé dos anys i des de llavors no s’ha procedit a la seva posada en funcionament. Des del Consell Insular de Formentera s’ha demanat de forma reiterada al Govern de les Illes Balears l’execució de les obres de connexió elèctrica necessàries per enllestir la instal·lació elèctrica del darrer repetidor TDT que queda pendent de posar en funcionament, i que es troba localitzat als terrenys del dipòsit d’aigua de Sant Ferran de ses Roques.

Aquest repetidor és el que ha de donar cobertura al principal nucli turístic de l’illa de Formentera i a més a més ha de donar servei a tota la ciutadania que resideix als nuclis des Pujols, Punta Prima, Cala en Baster i part de Sant Ferran.

En la darrera planificació enviada per part del Govern Balear en data 8 de març de 2011,  es feia referència al calendari de posada en marxa dels repetidors, que preveia la finalització i l’inici d’emissions del repetidor TDT de Sant Ferran per al dia 22 de març de l’any passat. A data d’avui, la ciutadania de Formentera encara espera que el Govern executi les obres d’electrificació d’aquesta antena, les quals segons un escrit de l’empresa pública Multimèdia Illes Balears del  29/08/2011, s’executarien dins el pressupost d’enguany.

El fet que aquesta escomesa no s’hagi executat, provoca un greuge injustificat pel que fa a la qualitat de servei de tots el veïns i veïnes de Sant Ferran, Punta Prima i es Pujols, fet que provoca que bona part d’ells hagin de contractar serveis de pagament de televisió privada i per satèl·lit per gaudir de les mateixa oferta televisiva que la resta d’habitants.

Inici del procés de migració establert al RD 365/2010
El Reial decret 365/2010 de l’any 2010 estableix un pla de migració per tal de canviar de freqüència les emissions d’alguns canals TDT. Aquest canvi té la finalitat de buidar la part alta de freqüències que es fan servir per a emetre TDT, conformant una banda per als nous sistemes de Telefonia mòbil. Aquesta reorganització de canals TDT té com objectiu fer lloc pel 4G de la telefonia mòbil.  Aquest fet, establert al Pla de freqüències per la reorganització dels canals TDT,  ha estat anomenat “El dividendo digitat”, donat que l’Estat espanyol ha fet una licitació pública per tal de vendre el dret d’ús d’aquestes freqüències als operadors mòbils, amb resultat de  “dividendos” (diners extraordinaris).

Encara que el Consell de Formentera celebra aquest nou sistema de transmissió per als mòbils, i la oportunitat que suposa de tenir millor cobertura a l’illa de Formentera, es mostra preocupat pel fet que els repetidors TDT de Formentera no han estat dotats de l’equipament necessari per a emetre els nous canals  assignats, segons estableix el decret 365/2010 de 26 de març pel qual es regula l’assignació dels múltiples de la TDT i a través del qual es defineix el procés per a alliberar el “Dividendo Digital”. De fet, l’àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació ha rebut diverses queixes per part de la ciutadania, indicant que els seus TV no sintonitzen els canals perduts.

S’ha de recordar que la Llei 2/2011 del 4 de març, al seu article 51 indica que “els costos derivats de la reorganització de l’espectre radioelèctric, per alliberar la banda de freqüències 790 a 862 Mhz, han de ser sufragats per l’Administració amb els ingressos obtinguts de les licitacions públiques”.

Per tot això, el Consell de Formentera insta al Govern Balear que expliqui les accions que es duran a terme per adaptar els diferents repetidors de l’illa de forma que tota la ciutadania torni a disposar dels canals de TV perduts, segons procés de migració establert al RD 365/2010.