• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera exigeix la implicació de les administracions competents davant la impossibilitat de reparar el cable submarí de Telefònica

calasaona webDavant els incidents apareguts avui en els mitjans de comunicació, que estan provocant un retard considerable en la reparació del cable submarí de fibra òptica que uneix les illes d’Eivissa i Formentera, el Consell Insular de Formentera, conscient que el responsable del manteniment del mateix és la empresa concessionària Telefònica i davant la impossibilitat a la què s'està veient sotmesa per dur a terme la reparació, exigeix la implicació de totes les administracions competents per posar a l'abast tots els mitjans necessaris per restablir el correcte funcionament del cable submarí.

Tot i ser una instal·lació de caire privat, es tracta d'una infraestructura de telecomunicacions, declarada d'interés general, que garanteix el subministre d’Internet a tota l’illa, i que va ser objecte de concessió administrativa. A la llicència otorgada l'octubre del 2005, es feia referència explícitament al fet que la canalització havia de minimitzar l'impacte sobre les praderies de posidònia oceànica, alhora que garantir una fondària suficient per evitar que les embarcacions que habitualment fondegen a la zona, poguessin danyar-lo.

El Consell de Formentera valora com a molt greu aquest incident i es mostra preocupat davant el fet que la ruptura del cable, un cop més, sigui provocada per l’àncora d’un vaixell de gran eslora, sobretot tenint en compte que les cartes de navegació senyalitzen l’existència i coordenades d’aquests tipus de cables. Aquest incident ens demostra una vegada més els efectes negatius del fondeig massiu d'embarcacions a les nostres costes.

El Consell de Formentera s'ha posat en contacte amb la direcció general d'Innovació i desenvolupament Tecnològic, depenent de la conselleria d'Economia i Competitivitat del Govern Balear, per tal de demanar la seva col·laboració pel que fa a la dotació de mitjans de seguretat que contribueixin a la reparació del cable per part de l'empresa Telefònica. El Govern Balear com a ens competent ha de vetllar pel compliment del Pla Sectorial de Telecomunicacions i és responsabilitat de la institució insular exigir a les administracions competents la garantia del servei. Així mateix correspon al Ministeri de Foment vetllar perquè Telefónica compleixi amb els serveis mínims de comunicacions a tot l’estat.

Els serveis jurídics de la institució insular estan treballant per valorar possibles reclamacions a la companyia operadora pels dèficits en la prestació del servei, i poder determinar la responsabilitat de les administracions implicades segons les normatives vigents.

Així mateix, el passat mes de juny el ple d’aquesta institució ja va aprovar un acord per instar al Govern de les Illes Balears a revisar i millorar el Pla Sectorial de Telecomunicacions, i de forma especial pel que fa a Formentera, ja que des del Consell Insular es considera inexcusable la no existència d’un segon cable de fibra òptica submarí, o bé, altres sistemes tecnològics alternatius que puguin garantir idèntiques condicions de servei davant eventuals fallides del cable principal. A aquest efecte, a mitjans del mes d'agost, està prevista una reunió amb els responsables de Telefònica per tractar aquestes qüestions.

Hem de recordar que el Consell Insular de Formentera i la seva ciutadania són víctimes d'aquesta situació que està provocant un greu perjudici sobre la nostra economia i imatge turística, per la qual cosa farà costat a tots els usuaris que s'hagin vist afectats i vulguin emprendre reclamacions.