• Català
  • Castellano
  • English

La instal·lació de 3 repetidors nous millorarà la recepció de la televisió a l'illa

Ple del 30 de juliol de 2010Aquesta ha set una de les qüestions aprovades en la sessió plenària d’avui.
Aquest matí ha tengut lloc la sessió plenària del Ple del Consell de Formentera en el qual s’han aprovat qüestions com la creació del servei públic Wi-Fi, així com el reglament i l’ordenança fiscal del servei, la declaració d’interès general d'expedients de la Televisió digital Terrestre a 3 punts de Formentera, fet que millorarà la recepció de la televisió arreu de l’illa, o l’aprovació inicial del reglament de l’escola infantil Sa Miranda i de la instal·lació esportiva de l’Skateparc, entre altres qüestions.
Els primers punts de l’ordre del dia, aprovats per majoria absoluta, amb l’abstenció del Grup Independent i el vot en contra del Partit Popular, han set els relacionats amb el Projecte Formentera Wi-Fi i l’ànim del Consell de Formentera d’establir un marc de regulació d’aquest servei.
Recordem que aquest servei es va començar a prestar el març passat gràcies a l’obtenció de la llicència per part del Consell de Formentera com a operador de Telecomunicacions. La infraestructura comentada permet al Consell de Formentera estar interconnectat i oferir un accés a Internet via Wi-Fi, en la majoria de les zones urbanes directament i amb equips d'usuari en les zones rurals. A dia d’avui, és una satisfacció per a la institució insular comprovar que el 30% dels usuaris donats d’alta al servei resideixen en zones disseminades.
Pel que fa a l’ordenança fiscal, s’ha establert un cost de 10 euros al mes per als residents i de 15 euros per un abonament setmanal per als turistes. La conselleria de Medi Ambient i Noves Tecnologies ja està treballant per ampliar el grau de cobertura en zones que no estaven previstes en el projecte inicial i que de moment permetran que el servei arribi a zones com Punta Prima, ses Bardetes, Ca Marí, i altres que encara es troben en estudi. Amb aquest servei es pretén avançar en el procés de difusió de les noves tecnologies i en el foment d'ús de la xarxa.
Un altre dels punts més importants de la sessió plenària aprovat per unanimitat ha set la declaració d’interès general d'expedients de la Televisió digital Terrestre a les zones de sa Miranda (Sant Francesc), sa Punta (Sant Ferran) i es Cap de Barbaria. Aquest últim emplaçament ha set sotmès a votació d’urgència perquè estava pendent de l’aprovació de xarxa natura 2000, certificació que va arribar ahir mateix.
La instal·lació de tres repetidors a tres punts del territori insular són fruit de la signatura d’un conveni de col·laboració amb la conselleria d’Innovació i Noves Tecnologies del Govern Balear a finals de l’any passat.
Les previsions indiquen que les obres d’instal·lació dels nous equipaments tecnològics poden començar el mes de setembre, millorant la cobertura a la majoria de zones d’ombra de Formentera, com són es Pujols, la Savina i Portossalè i la zona des Cap de Barbaria. Mentrestant, l’àrea de Noves Tecnologies ha donar l'opció d’adquirir un decodificador via satèl·lit, subvencionat pel Govern Balear, per tal de millorar la recepció a les zones d’ombra.
Aquestes noves infrastructures tenen un cost de 360 mil euros, que seran subvencionats parcialment amb els fons del Plan Avanza, impulsat pel Govern Central, i amb la inversió del Govern Balear.
Així mateix, amb l’objectiu de treballar per un millor marc jurídic que reguli els drets i els deures dels usuaris, s’ha aprovat per majoria absoluta el reglament inicial i l’ordenança fiscal de l’escola infantil Sa Miranda, amb l’abstenció dels dos partits de la oposició, així com el reglament de la instal·lació esportiva de l’Skateparc amb l’abstenció del Grup Independent de Formentera.
Atesos els canvis estructurals i normatius, l’àrea d’Educació vol donar un impuls a les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera i per aquest motiu ha presentat aquesta proposta de reglament intern, amb ànim d’establir un règim econòmic, un àmbit d’aplicació o l’estructura d’organització del centre.
El nou curs escolar 2010/2011, que s’iniciarà el proper setembre, ja contempla l’ampliació de places, amb l’oferta de 50 places més, fet que significa passar de 37 a 86 alumnes. El Consell de Formentera s’ha implicat molt en l’adequació de les instal·lacions i activitats educatives infantils a la realitat social existent a Formentera, amb multitud d’activitats organitzades en col·laboració amb l’Institut de la Primera Infància. Així mateix, forma part de la Xarxa d’Escoles Públiques de les Illes Balears, el què juntament amb el nou reglament, aportarà molts avantatges per a la gestió de les escoles infantils de Formentera.
Així mateix, s'ha determinat la creació del Reglament d'usos de l’Skatepark com a mesura de control per al correcte desenvolupament de la instal·lació, amb un llistat dels drets i les obligacions dels usuaris.
La resta de punts de la sessió plenària han set la modificació de l’ordenança de retirada de vehicles, aprovada per unanimitat, l’aprovació inicial per majoria absoluta (abstenció GUIF i PP) del Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears, així com l’aprovació unànime de les declaracions d’interès general per ampliacions de xarxes de baixa tensió o la resolució d’un expedient de disciplina urbanística, que atorga un període de dos mesos per a executar la demolició d’una obra il·legal a Portossalè.