• Català
  • Castellano
  • English

Atenció presencial, atenció telefònica i atenció telemàtica

Presentació de la OAC de FormenteraL’equip de govern del Consell de Formentera ha presentat avui la nova Oficina d’Atenció Ciutadana: una finestra única al servei del ciutadà.
L’equip de govern del Consell de Formentera ha presentat aquest matí la nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), que des de ben entrat el matí ha comptat amb una gran afluència de gent que visitava les noves instal·lacions per a obtenir informació dels tràmits i gestions que es duran a terme a la OAC.
La posada en marxa de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada al costat de l’edifici principal del Consell Insular de Formentera (carrer Ramon Llull núm. 6),  significa poder dur a terme la pràctica totalitat dels tràmits i gestions d’una manera centralitzada a la mateixa oficina.
La finalitat d'aquesta finestra única és simplificar i aproximar l’administració a la ciutadania, facilitant tota la informació sobre els tràmits que es poden dur a terme a la institució insular i l’estat en què es troben  una vegada iniciats. Un lloc on poder obtenir informació general i on poder efectuar consultes sobre cursos, ajuts o subvencions que ofereix el Consell Insular de Formentera.
Entre altres gestions, la ciutadania de Formentera podrà tramitar directament des de l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) certificats del padró, llicències de pesca recreativa, llicències d'obres, consultar i/o demanar informes sobre domicilis o  establiments, sol·licitar les parades de venda artesana, dur a terme la inscripció a  la borsa  de voluntariat de l'Àrea de Benestar Social o reservar instal·lacions esportives.
Així mateix, les persones usuàries podran rebre assistència i assessorament per part del personal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana per a la realització de qualsevol tràmit, ja sigui adreçat al  Consell Insular de Formentera com a una altra administració i, si cal, obtenir assistència per part d’un tècnic especialitzat en la matèria.
Tot aquest procés s'ha realitzat de forma paral·lela a la implantació de l'administració electrònica, amb l’objectiu que qualsevol ciutadà o ciutadana de Formentera pugui adreçar-se a la institució insular per mitjans telemàtics o per internet. A través de la nova pàgina web del Consell Insular de Formentera www.consellinsulardeformentera.cat, es pot accedir directament a l'Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), el què permet dur a terme molts de tràmits en línia.
La nova web del Consell de Formentera, amb un disseny auster, visual i innovador, s’ha estructurat per àrees, departaments i competències seguint el nou organigrama del Consell Insular, en base al seu Reglament Orgànic de Funcionament.
La seva estructura persegueix fomentar l’ús de les noves tecnologies entre la ciutadania, a través d’una eina en línia que compta amb tota l’actualitat de la institució insular i que permet una navegació de fàcil domini.
Per a fer de tot això una realitat, hi ha hagut una feina darrera que consisteix a informatitzar i connectar totes les àrees en què s'organitza la principal institució de Formentera, a més de dissenyar els diferents procediments administratius per a fer una administració eficaç i donar un servei amb la major qualitat possible als habitants de Formentera. En aquest respecte, una eina molt important per a fer tot això és el DNI electrònic, necessari per a l'accés a l'administració electrònica.